Tìm
English
Thứ bảy, 09/10/2021 - 9:47

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Lan Nhung
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Lan Nhung về đề tài: "Giải pháp tài chính phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội".

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 866/QĐ-HVTC ngày 17/09/2021

Thời gian: 9h ngày 21/10/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 7819

Danh sách liên kết