Tìm
English
Thứ bảy, 26/09/2020 - 14:3

Báo Nhân dân đưa tin về Hội thảo quôc tế tại Học viện Tài chính: "Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong toàn cầu hóa"
(Nhân dân) - Ngày 25-9, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp Đại học Tài chính - Marketing tổ chức hội thảo quốc tế lần 3, chủ đề: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”. Hội thảo diễn ra dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trong nước và quốc tế, với các điểm cầu Hà Nội, Australia, New Zealand, Nhật Bản.

PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc HVTC, BTC phát biểu đề dẫn hội thảo.

Hơn 100 tham luận và các ý kiến trình bầy trực tiếp tại ba phiên hội thảo của hơn ba trăm nhà khoa học, chuyên gia kinh tế đến từ các trường đại học, học viện, viên nghiên cứu, cơ quan quản lý trong nước và quốc tế… đã tiếp cận đa chiều và đa dạng nội dung phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa, tập trung vào hai nhóm vấn đề: Kế toán - kiểm toán, tài chính, quản trị, tài chính quốc tế… và kinh doanh bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế số, kinh tế tri thức, thay đổi mô hình tăng trưởng… và kinh doanh bền vững.

Nhiều ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh, kinh doanh bền vững là một khía cạnh của phát triển bền vững được hiểu là sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ, trên cơ sở bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế ổn định, thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến môi trường, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống, đặt con người là trung tâm của quá trình phát triển, với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững…

Toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền đổi mới sáng tạo đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút và lan tỏa tác động tới cách thức và con đường phát triển của mọi quốc gia. Sự chuyển động của thế giới đương đại kéo theo một loạt sự thay đổi cấu trúc chính trị, kinh tế, xã hội; cân bằng quyền lực toàn cầu chuyển dần từ đơn cực sang đa cực; sự bất bình đẳng và các thách thức sinh thái, trong đó có biến đổi khí hậu và dịch bệnh, đe dọa sự phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia,  tạo ra nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho các nước…

Vì vậy, kinh doanh bền vững và phát triển bền vững ngày càng trở thành kim chỉ nam định hướng và chi phối mọi nỗ lực phát triển của mỗi nước và toàn thế giới hiện nay. Hơn nữa, đại dịch Covid 19 cũng đang và  sẽ định hình lại và bổ sung một số nội hàm và tiêu chí mới về phát triển bền vững, gắn với yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trong mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu.

Đặc biệt, đa số các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất khẳng định: Việt Nam đã tăng trưởng nhanh ngoạn mục trong hơn ba thập kỷ qua, nhưng sự chuyển đổi sang nền kinh tế thịnh vượng và hiện đại mới chỉ bắt đầu. Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn.

Với mục tiêu cơ bản thành nước phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2045, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực phát huy các động lực và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở chủ động đổi mới, hội nhập quốc tế và học hỏi kinh nghiệm thế giới, nhất là các nền kinh tế Đông Á thành công đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ chủ yếu theo chiều rộng sang chủ yếu theo chiều sâu, ưu tiên các động lực khoa học công nghệ và khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số và chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước.

Hoàn thiện đồng bộ, toàn diện các thể chế thị trường và phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kinh tế vùng và liên kết vùng, đa dạng cực tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm, đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra, cũng như sẽ được tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian tới.

Xem thêm tin tức về Hội thảo ở các báo khác:

Báo Kiểm toán nhà nước

Báo Dân trí

Thời báo Tài chính Việt Nam

Báo Nhân dân
Số lần đọc: 3061

Danh sách liên kết