Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:44

Chi bộ Thanh tra Giáo dục & Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học với việc thực hiện nhiệm vụ công tác

* Từ quá trình hình thành phát triển và những hoạt động diễn ra

      Thanh tra giáo dục là chi bộ mới thành lập năm 2010, số Đảng viên ban đầu rất ít, được ghép từ hai đơn vị chuyên môn. Sau thời gian hoạt động chi bộ đã kết nạp được hai đảng viên mới và hiện còn hai quần chúng ưu tú đã học xong lớp bồi dưỡng dành cho đối tượng cảm tình Đảng. Qua quá trình hoạt động và từ thực tế, chi bộ đã chứng minh được một điều “nhỏ nhưng không yếu, ít nhưng không thiếu” và điều làm nên sức mạnh của chi bộ là chính là các đảng viên - hạt nhân trong mọi hoạt động của đơn vị. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các đảng viên luôn tiên phong, đi đầu trong các lĩnh vực hoạt động về nghiệp vụ, trong các phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác…hình ảnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu của chi bộ thực sự đã trở thành những tấm gương cho quần chúng phấn đấu noi theo với mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

       Mặc dù mới trải qua một nhiệm kỳ, chi bộ Thanh tra giáo dục đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, liên tục được Đảng bộ Học viện Tài chính công nhận là “chi bộ trong sạch, vững mạnh”, là một trong những chi bộ mạnh dẫn đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, trong giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, trong giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức trong đơn vị. Với một tổ chức chính trị vững mạnh, với đội ngũ đảng viên “vừa hồng vừa chuyên” cùng những cố gắng và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Đảng viên, hứa hẹn công tác xây dựng và phát triển đảng sẽ góp phần cho sự phát triển đi lên của đơn vị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

    Với các hoạt động như chỉ đạo Công đoàn hai đơn vị tổ chức thành công chương trình thiện nguyện “Tết cho người nghèo” và “Hỗ trợ Học sinh - sinh viên nghèo đến trường” tại Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội thu hút được đông đảo Cán bộ,Giảng viên, Sinh viên trong Học viện tham gia, ủng hộ…chương trình thành công như một món quà của Cán bộ, Đảng viên và Viên chức trong đoàn  dâng lên “mừng Đảng, mừng xuân”, đồng thời  mang lại cho mỗi người những trải nghiệm thực tế cuộc sống, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, mở rộng các quan hệ đồng nghiệp và góp phần quảng bá cho thương hiệu Học viện Tài chính. Tiếp nối là chương trình du xuân đầu năm và ủng hộ quỹ khuyến học tại Tỉnh Nam Định, đoàn cũng đã mang lại tinh thần đoàn kết hướng về cội nguồn

          *Đến các hoạt động chuyên môn

Là một trong những chi bộ “vững mạnh, trong sạch” của Đảng bộ Học viện Tài chính, công tác xây dựng Đảng, hơn bao giờ hết càng được thể hiện quyết tâm và coi trọng thường xuyên hơn nữa tại chi bộ Thanh tra giáo dục, để thực hiện “mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần” như lời Bác xưa hằng nhắc nhở. Đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của BCT khóa XI về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nội dungtừ lời dạy của Bác đến chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ thanh tra giáo dục” của Ban thanh tra giáo dục và “Tư tưởng Hồ chí Minh và đạo đức công vụ” của Trung tâm Ngọai ngữ - Tin học được coi là nhiệm vụ thường xuyên được Cán bộ Đảng viên thực hiện hàng ngày trên cơ sở chuẩn mực đạo đức và các tiêu chí đơn vị đã xây dựng với phương châm “suy nghĩ tích cực, việc làm tốt đẩy lùi cái xấu” trong từng hành động và công việc cụ thể.

Bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, mềm dẻo nhưng kiên quyết, kịp thời phát hiện ưu điểm đề nghị cấp trên biểu dương, khuyết điểm được phát hiện xử lý kịp thời không để tái diễn, các vụ việc được giải quyết tới nơi tới chốn mà chí công vô tư đã tạo ảnh hưởng tốt cho công tác Thanh tra giáo dục trong nhà trường. Việc chỉnh đốn, khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi thực hiện kiểm điểm theo NQ TW4 được duy trì thường xuyên khiến nguyên tắc tổ chức của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc kê khai và công khai tài sản, việc thực hiện nội dung Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và theo các tiêu chí đơn vị đã lựa chọn, đăng ký, thực hiện “Gương mẫu, chịu trách nhiệm; Đoàn kết; Chủ động, sáng tạo; Gần dân, hiểu dân” được giám sát một cách nghiêm túc, vì vậy, những nhân tố tích cực trong đơn vị ngày càng tăng lên đẩy lùi tư tưởng và hành vi tiêu cực, lòng tin vào cán bộ đảng viên của quần chúng được giữ vững

Phát động thi đua thực hiện “Năm dân vận 2014”, cụ thể hóa kế hoạch và xây dựng nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị.

Tập trung rà soát, sửa đổi và hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ, quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng và thực hiện chế độ chính sách với người lao động, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, sách nhiễu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Cán bộ Viên chức, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng chất lượng tham mưu…Phối hợp giữa chi ủy với lãnh đạo các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công vụ nhằm xây dựng đội ngũ Cán bộ viên chức có phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp và tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt phân định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, đặc biệt tăng cường tính công khai minh bạch, trách nhiệm công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác dân vận trong chi bộ được triển khai với điểm nhấn là tổ chức phong trào thi đua nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của Cán bộ viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai minh bạch và phòng chống tham nhũng, lãng phí, lấy đó là một trong những tiêu chí thi đua. Các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền đồng thời quan tâm đến lợi ích chính đáng của đoàn viên, lợi ích của cộng đồng xã hội.

Nhiều hoạt động xã hội từ thiện được tổ chức có ý nghĩa và sức lan tỏa lớn trong Học viện, Bộ, Ngành và xã hội. Mô hình dân vận khéo “Hướng tới việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính trung thành, tận tụy”

Đổi mới về hình thức trong sinh hoạt: sinh hoạt theo định kỳ đã trở thành nền nếp, 100% đảng viên có mặt; mỗi quý chi bộ có ít nhất một buổi sinh hoạt theo chuyên đề với nội dung phong phú, thiết thực tập trung chủ yếu vào việc học tập tư tưởng, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh; gắn công tác chuyên môn với công tác xây dựng Đảng; không khí sinh hoạt sôi nổi, dân chủ được chú trọng, các nội dung trao đổi thảo luận được thống nhất trong Nghị quyết và đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và thúc đẩy các mặt công tác của cơ quan, đơn vị

Đổi mới về nội dung trong sinh hoạt: nguyên tắc, nội dung và chất lượng sinh hoạt đã có những chuyển biến. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phê bình và tự phê bình theo chỉ thi số 03/CT-TW, triền khai thực hiện “năm dân vận 2014”; Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất chính trị, năng lực và đạo đức, lối sống; gương mẫu trong phê bình và tự phê bình; thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm sai trái, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai dân chủ, minh bạch trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định của cơ quan đơn vị…Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và không ngừng củng cố tính đoàn kết, thống nhất trong chi bộ; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, lãnh đạo và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, thiết thực và phù hợp với tình hình của đơn vị vừa tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, bức xúc, vừa góp phần nâng cao trình độ nhận thức của Đảng viên vừa có biện pháp cụ thể để quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của Đảng viên…

Luôn thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh: hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch  Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung cơ bản, là Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ... Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của mình. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, tuyệt không nên "thầm thì thầm thụt”.

Chi bộ Thanh tra Giáo dục
Số lần đọc: 2607

Danh sách liên kết