Tìm
English
Thứ hai, 11/05/2015 - 9:58

Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Hòa chung trong không khí thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chương trình công tác Quý II năm 2015 của Đảng ủy Học viện Tài chính về công tác xây dựng và phát triển Đảng; được sự nhất trí của Đảng ủy Bộ Tài chính, vừa qua Đảng ủy Học viện Tài chính đã tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới từ ngày 11/4 đến 14/04/2015 và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng từ ngày 18/4 đến 21/04/2015.

Lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được tổ chức tại hội trường A1 cho 78 đồng chí đảng viên dự bị thuộc 13 Chi bộ trong Đảng bộ Học viện. Nội dung lớp học trang bị cho các đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia học tập và hoàn thành lớp bồi dưỡng này cũng là một nội dung quan trọng trong thời gian 12 tháng dự bị đối với đảng viên mới, chứng chỉ lớp học là một tài liệu bắt buộc để các chi bộ, đảng bộ xét công nhận đảng viên chính thức. Những nội dung trong chương trình học tập đã giúp các đảng viên mới xây dựng định hướng phấn đấu cho bản thân mình trong những năm tháng tiếp theo, thấy được ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân, bồi đắp lòng tự hào là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của lớp học, tất cả các đồng chí đảng viên mới đã nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, tham gia học tập và thực hiện bài thu hoạch với chất lượng cao.

Lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng được tổ chức tại hội trường 700 cho 150 quần chúng ưu tú được 28 Chi bộ trong Đảng bộ Học viện giới thiệu; gồm 99 sinh viên và 51 cán bộ, giáo viên. Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình bồi dưỡng được cập nhật mới theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, gắn nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với quá trình rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, Th.S Trương Văn Quý – UVTV Đảng ủy Học viện Tài chính, Chánh văn phòng Đảng ủy đã yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác học tập và thể hiện sự kỳ vọng, tin tưởng vào các thế hệ sinh viên, cán bộ, giáo viên của nhà trường mà đặc biệt là những gương mặt tiêu biểu tham gia lớp học này sẽ đóng góp sức mình xây dựng Học viện phát triển và phấn đấu không ngừng để có thể sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trương Văn Quý - UVTV Đảng ủy HVTC phát biểu chỉ đạo lớp học

Trong chương trình lớp học, các học viên còn tham gia các hoạt động thăm quan, tìm hiểu tại Phòng truyền thống của Học viện, vào viếng lăng Bác, thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tất cả các hoạt động đó giúp các học viên cảm nhận về Đảng, về Bác không khô cứng theo những trang tài liệu, mà gần gũi với những hình ảnh rất thân quen, qua đó xác định việc phấn đấu vào Đảng là sự trưởng thành của chính mình.

Lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng thăm quan Lăng Hồ Chủ tịch

Lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hai lớp học đã được tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội V
Số lần đọc: 4141

Danh sách liên kết