Tìm
English
Thứ ba, 19/05/2015 - 2:38

Đảng ủy Học viện Tài chính với công tác hợp tác quốc tế
Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.

Do vậy, từ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh đổi mới trên mọi phương diện từ phương thức đào tạo, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, v.v. . Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế, hợp tác quốc tế về giáo dục đại học ngày càng được đẩy mạnh.

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ Học viện Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo việc chú trọng mở rộng, phát triển hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện nhằm góp phần huy động các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp phát triển Học viện Tài chính, phấn đấu đưa Học viện trở thành cơ sở đào tạo đại học và sau đại học không những hàng đầu Việt Nam mà còn theo chuẩn quốc tế.

Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ Học viện về công tác hợp tác quốc tế, Chi bộ Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế đã chỉ đạo Ban Hợp tác quốc tế triển khai các công việc hợp tác quốc tế của Học viện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong những năm vừa qua. Cụ thể:

Thứ nhất: Công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện luôn chú trọng chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm các văn bản quy định của Nhà nước. Do vậy, từ trước tới nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện đều được thực hiện theo chuẩn mực và đúng quy định của Nhà nước về quan hệ với nước ngoài.

Trong thời gian qua, để phù hợp với tình hình mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và để quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn công tác hợp tác quốc tế, Học viện đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về công tác hợp tác quốc tế, cụ thể đã ban hành quy định mới về quản lý công tác hợp tác quốc tế (năm 2011) thay thế cho các quy định cũ (ban hành năm 2005).

Từ khi ban hành quy định mới về quản lý công tác hợp tác quốc tế, công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã được triển khai chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Thứ hai: Hoạt động hợp tác đào tạo với nước ngoài

Luôn xác định được tầm quan trọng của việc hợp tác với các đối tác nước ngoài thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị chủ động thiết lập các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài. Với chủ trương đó, trong thời gian qua, HVTC đã ký kết nhiều Bản ghi nhớ hợp tác và thoả thuận hợp tác với nhiều trường đại học nước ngoài như Anh, Pháp, Australia, New Zealand, Nga, Nhật v.v nhằm thực hiện hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên, trao đổi thông tin và tài liệu học thuật. Nhiều chương trình liên kết đào tạo có chất lượng đã và đang được thực hiện như: chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Tài chính & Thương mại quốc tế (với hơn 600 học viên), chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (với hơn 400 học viên), chương trình thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị (với gần 100 học viên), chương trình thạc sỹ Tài chính và đầu tư (với hơn 70 học viên), chương trình Đại học chính quy Kế toán và Quản lý Tài chính, Quản trị kinh doanh và Chiến lược, Chương trình Liên thông Kế toán & Quản lý tài chính và Quản trị kinh doanh & Chiến lược (với hơn 40 học viên), chương trình cử nhân thực hành Ngân hàng - Bảo hiểm (với hơn 300 học viên), chương trình đào tạo Thạc sỹ Lào (với hơn 300 học viên).

Bên cạnh việc hợp tác với các trường đại học quốc tế triển khai các chương trình liên kết đào tạo, Học viện cũng đã hợp tác với các Hiệp hội nghề nghiệp như Hiệp hội Kế toán công chứng Anh ACCA và Hiệp hội kế toán công chứng Australia CPA để thực hiện các chương trình đào tạo nghề kế toán, kiểm toán.

Lãnh đạo Học viện Tài chính và Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA ký kết thỏa thuận hợp tác

Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo, nhiều cán bộ, giảng viên của Học viện đã được cử đi học tập, tham dự các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn và dài hạn tại nước ngoài, tham gia các đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, phương pháp giảng dạy cũng như trao đổi, nghiên cứu cơ hội hợp tác tại nhiều trường, cơ sở đào tạo tại nước ngoài. Ngoài ra, việc thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Học viện Tài chính cũng đã tạo cơ hội cho nhiều giảng viên của Học viện được tham gia học tập, giảng dạy trong môi trường quốc tế.

Có thể nói, việc mở rộng quan hệ hợp tác đối tác với nước ngoài trong đào tạo và nghiên cứu khoa học đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho Học viện như:    

- Thông qua việc tham gia các hoạt động khảo sát, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm tại các trường đại học và các cơ sở đào tạo tại nước ngoài; tiếp xúc, làm việc, trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài đến công tác tại HVTC; tham gia giảng dạy các chương trình liên kết đào tạo; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giảng viên của HVTC được nâng lên từ đó góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy của HVTC được nâng cấp đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo quốc tế trong các hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Việc hợp tác với các trường quốc tế thực hiện các chương trình liên kết đào tạo giúp bạn bè cũng như sinh viên quốc tế biết đến Học viện Tài chính, từ đó hình ảnh của Học viện được biết đến ở tầm quốc tế. Điều này góp phần nâng cao danh tiếng và vị thế của Học viện.

Thứ ba: Về hoạt động tổ chức hội thảo khoa học quốc tế

Trong những năm gần đây, cùng với việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, Học viện cũng đã mở rộng hợp tác với một số trường Đại học nước ngoài thực hiện các cuộc hội thảo khoa học quốc tế tại Học viện dưới hình thức tọa đàm khoa học hoặc hội thảo khoa học giao lưu với sinh viên đến từ các trường đại học nước ngoài (Nhật Bản). Ngoài ra, qua các mối quan hệ hợp tác, nhiều cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện đã được cử tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học ở nước ngoài.

Thông qua các hội thảo khoa học, cán bộ, giảng viên của HVTC đã có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia nước ngoài, từ đó góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các hội thảo khoa học giao lưu sinh viên giúp sinh viên của HVTC có cơ hội giao lưu với các sinh viên ưu tú nước ngoài, giao lưu với các chuyên gia nước ngoài, từ đó trình độ ngoại ngữ và khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên được cải thiện nhiều.

Thứ tư: Về hoạt động đoàn ra, đoàn vào

 Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về việc thực hành tiết kiệm trong tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài cũng như tổ chức đón tiếp các đoàn vào nhưng vẫn phải đảm bảo đạt hiệu quả cao, trong những năm vừa qua công tác này đã được tổ chức chặt chẽ hơn và đạt kết quả tốt. Cụ thể: số lượng đoàn ra ít hơn, xây dựng các đoàn ra thiết thực hơn (mục tiêu luôn cụ thể, rõ ràng; nội dung phù hợp và đáp ứng nhu cầu ưu tiên của Học viện, thành phần tham gia đoàn công tác gọn nhẹ và đúng đối tượng), khi kết thúc công tác về nước các thành viên đoàn phải báo cáo kết quả công tác, sau cùng là triển khai các công việc tiếp theo trên cơ sở kết quả công tác v.v. Các đoàn vào luôn ưu tiên tiếp đón những đoàn có mục đích, nội dung chương trình làm việc rõ ràng và phù hợp với Học viện.

Hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế trong NCKH

Có thể nói những năm gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện đã có rất nhiều khởi sắc là nhờ vào các yếu tố:

Trước hết Học viện đã xác định được vai trò quan trọng của công tác hợp tác quốc tế đối với sự phát triển của Học viện để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về tài chính - kế toán hàng đầu của Việt Nam.

Sự quan tâm, chỉ đạo và lãnh đạo sát sao, kịp thời và đúng đắn của Đảng ủy Học viện cũng như của Ban Giám đốc.

Đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế luôn luôn tin tưởng, quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ; luôn xác định rõ vai trò to lớn của hoạt động hợp tác quốc tế trong việc đưa Học viện hội nhập với khu vực và quốc tế và phát triển ngày càng vững mạnh; Luôn học tập, bồi dưỡng, trau dồi tri thức và năng lực công tác cũng như trình độ ngoại ngữ để có thể làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác truyền thống, Học viện đã chủ động xác định các hướng ưu tiên hợp tác cũng như chủ động thiết lập các mối quan hệ đối tác mới. Đặc biệt là chú trọng phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các trường đại học uy tín của các nước có nền giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tiên tiến trên thế giới./.

Chi bộ QLKH - HTQT
Số lần đọc: 3022

Danh sách liên kết