Tìm
English
Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 – Đại hội của đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển (21/05/2015 | 15:00)
Hòa chung trong không khí chào mừng các ngày Lễ lớn trọng đại của Đất nước, trong hai ngày 20/5 và 21/5/2015, Đảng bộ Học viện Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.
Xem tiếp
Đảng ủy Học viện Tài chính với công tác hợp tác quốc tế (19/05/2015 | 02:38)
Theo quan điểm chỉ đạo của Đảng “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.
Xem tiếp
Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp sản phẩm Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội (19/05/2015 | 02:30)
Hơn 53 năm kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đảng uỷ Học viện Tài chính luôn quan tâm chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp sản phẩm Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội.
Xem tiếp
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCKH nhiệm kỳ 2010-2015 & định hướng đến năm 2020 (19/05/2015 | 01:01)
Đảng bộ Học viện Tài chính luôn là một khối đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động nhằm thực hiện hoàn thành sứ mệnh “cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho xã hội, nhất là các sản phẩm về Tài chính – Kế toán”,
Xem tiếp
Đặng Thái Sơn - Một tấm gương Đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập (19/05/2015 | 00:52)
Em luôn coi những cuộc thi là nơi để mình có thể thử sức và để đánh giá năng lực của bản thân.
Xem tiếp
Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Một hội thi đầy kịch tính và thành công (14/05/2015 | 14:54)
Hưởng ứng Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015 do Ban Tuyên giáo TW Đảng, Bộ Giáo dục & đào tạo và TW Đoàn TNCS HCM phối hợp tổ chức; nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên; hướng tới chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đoàn TN – Hội SV Học viện Tài chính đã phát động sinh viên tham dự bảng thi cá nhân trực tuyến cùng sinh viên cả nước và tổ chức thi đội tuyển theo hình thức sân khấu hóa giữa các LCĐ khoa, CLB sinh viên trong Học viện.
Xem tiếp
Cán bộ, Đảng viên HVTC làm theo lời Bác: "Không ngừng rèn luyện yêu nghề, yêu trường, không ngừng học tập để tiến bộ mãi” (11/05/2015 | 15:56)
Đẩy mạnh việc giáo dục, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ đổi mới qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị số 06 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Hưởng ứng cuộc vận động, dựa trên “Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Học viện Tài chính đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức quần chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nội dung của Cuộc vận động, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên qua việc giảng dạy và học tập, luôn làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để “yêu nghề, yêu trường, không ngừng học tập để tiến bộ mãi”.
Xem tiếp
Chi bộ Khoa Kế toán "Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong các mặt công tác" (11/05/2015 | 15:42)
Phát huy truyền thống của Khoa Kế toán và gắn liền với sự phát triển của Học viện Tài chính, trong những nhiệm kì công tác vừa qua (2010 – 2015), tập thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò quyết định đối với các hoạt động của toàn khoa, đóng góp quan trọng vào thành công và sự phát triển chung của Đảng bộ Học viện Tài chính. Có thể tổng kết những khía cạnh nổi bật trong công tác Đảng của Chi bộ Khoa Kế toán thời gian qua trên những góc độ chủ yếu sau đây:
Xem tiếp

Danh sách liên kết