Tìm
English
Thứ hai, 11/05/2015 - 10:10

Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin của tôi
Quần chúng ưu tú: Nguyễn Minh Phương

 “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người,

Từ thuở còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió

Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ,

Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ

Đảng là một ngôi sao sáng,

Sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng

Vẫn một màu sáng trong,

Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,

Cho mỗi ước mơ trên đời vui

Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người”

Những câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng đi vào lòng mỗi một ai là công dân của đất nước Việt Nam. Hẳn rằng không ít người biết đến bài hát này và chắc chắn rằng khi nhắc tới Đảng Cộng sản Việt Nam, ai cũng cảm thấy thiêng liêng và tự hào, cũng như khi nhắc tới hai tiếng “Việt Nam”, hai tiếng “Bác Hồ”.

Đảng như con thuyền lớn giữa biển khơi và chúng ta như những người lạc bến, bơ vơ. Tôi may mắn khi được thấy Đảng qua những bài giảng đầy xúc động của Thầy cô. Tôi như được hòa quyện vào luồng gió mới, vào chân lý của Đảng, của Bác. Bác Hồ kính yêu chính là người thuyền trưởng vĩ đại cho tất cả chúng ta noi theo trên con đường học tập, rèn luyện và cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh chống xâm lược; dải đất hình chữ S cùng hai chữ “Việt Nam” đã in đậm trên bản đồ thế giới, sánh ngang cùng các cường quốc năm châu. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất trong ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liên tục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phải Đảng nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diện diện mạo của Việt Nam.

Những kết quả quan trọng đó có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và khẳng định rằng, chúng ta đang hành động đúng quy luật, đang đi đúng hướng; là những minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, khẳng định khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, thể hiện sâu sắc lòng tin của nhân dân ta đối với Đảng.

Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

Nhìn lại lịch sử 85 năm - từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang, vĩ đại của Đảng ta cho dân tộc, cho đất nước. Những chủ trương, đường lối, định hướng đúng đắn của Đảng là nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là công dân Việt Nam, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện tôi là một Đoàn viên, chưa được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng; tham gia sinh hoạt Đoàn là những dịp để ôn lại những chiến công vẻ vang của dân tộc, từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống cha anh, hướng về tương lai theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi được tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội.

Ra sức phấn đấu để bản thân là một Đoàn viên ưu tú đã trở thành một phương châm của tôi, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam luôn giữ vững độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Để làm được điều đó, tôi ý thức mình phải luôn cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn Đảng đã cho tôi bến bờ ấy!

                                   

Quần chúng ưu tú: Nguyễn Minh Phương - Lớp CQ50/22.06
Số lần đọc: 82653

Danh sách liên kết