Tìm
English


Tin tức

07 đề tài NCKH sinh viên Học viện Tài chính được chọ dự thi “Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH” cấp Bộ năm 2024

(HVTC) – Ngày 03/6, tại trụ sở chính số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm Hà Nội, Hội đồng Báo cáo khoa học lựa chọn đề tài dự thi Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên cấp bộ năm 2024 đã diễn ra. Trong năm học này, từ 497 đề tài cấp khoa, có 80 đề tài được lựa chọn tham gia cấp Học viện. 20 đề tài được lựa chọn báo cáo tại Hội nghị, 7 đề tài xuất sắc đã được lựa chọn gửi dự thi cấp Bộ.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Truy cập
  Truy cập: 141.151.544
  Online: 776

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết