Tìm
English


Tin tức

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(HVTC) – Với lòng tôn kính và tiếc thương vô hạn, Học viên Học viện Tài chính xin chia sẻ thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Truy cập
  Truy cập: 143.486.585
  Online: 1038

TIỆN ÍCH

Danh sách liên kết