Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 02/11/2018 - 15:33

Thư ngỏ: Học viện Tài chính tổ chức các hoạt động nhân dịp 55 năm xây dựng và phát triển
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TT

Ngày/tháng

Thời gian khai mạc

Hoạt động

1

10/11/2018

13h00

Hội thảo quốc tế:

“Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế”

2

11/11/2018

8h00

Hội trại:

 “Kết nối cộng đồng sinh viên Học viện Tài chính”

3

11/11/2018

14h30

Tọa đàm cựu sinh viên về định hướng phát triển Học viện Tài chính

4

11/11/2018

19h00

Gala

Trường ca Học viện Tài chính 55 năm”

5

15/11/2018

7h30

Hội thảo khoa học:

“Học viện Tài chính 55 năm xây dựng và phát triển”

6

18/11/2018

7h30

Mít tinh

“Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2”

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 4086