Tìm
English
Thứ bảy, 30/04/2022 - 11:56

Phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng và những bài học kinh nghiệm từ đại thắng mùa Xuân 1975 trong hiện tại
(HVTC) - Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, kết thúc 21 năm gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt nhất. Cùng ôn lại lịch sử để phát huy hơn nữa những bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng vĩ đại này.

Xe tăng T-54B mang số hiệu 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận làm Trưởng xe đã húc đổ cánh cổng phụ của Dinh độc lập vào ngày 30/4/1975

Ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976) đã nhận định về ý nghĩa to lớn của chiến thắng này: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. 47 năm đã trôi qua nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay.

Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là một mốc son chói ngời trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là một bản anh hùng ca bất hủ của nhân loại. Trong suốt 3 thập kỷ của thế kỷ XX, một dân tộc nhỏ bé - người không đông, đất không rộng, nghèo nàn và lạc hậu - đã dũng cảm, kiên cường chống lại hai kẻ thù xâm lược hùng mạnh, hiếu chiến, giàu tiềm lực quân sự là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giành được thắng lợi vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 Niềm vui của nhân dân Miền Nam chào đón lực lượng quân Giải phóng quân ngày 30/4/1975 (Ảnh tư liệu TTXVN)

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, đất đai, cây cối đã hồi sinh. Đất nước đã bước sang những trang mới với sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Vị thế của Việt Nam càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, di chứng của sự tàn khốc, hủy diệt vẫn để lại trên thân thể cũng như trong ký ức hàng triệu người Việt, hiện diện tại hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm khắp dọc dài đất nước. Như thế, để có được chiến thắng vĩ đại này, dân tộc ta đã phải trường kỳ gian khổ, gánh chịu bao đau thương, mất mát. Hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến, hàng triệu người khác để lại xương máu nơi chiến trường.

Để có thắng lợi vĩ đại trên, trước hết là do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, nhân dân và các LLVT nhân dân đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dân Hà Nội trong ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Xuyên suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải đương đầu với biết bao cuộc xâm lăng của các thế lực ngoại bang nói riêng cũng như đe dọa nguy nan của thiên tai, địch họa nói chung. Lịch sử Việt Nam cũng chứng minh, chính tinh thần yêu nước, đoàn kết ấy đã làm nên sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, không những không chịu khuất phục mà còn đương đầu, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, dù hung hãn, bạo tàn, dù được cho là mạnh nhất thời đại.

Nêu cao chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân - cội nguồn làm nên sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại - đoàn kết quốc tế, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới, để thực hiện thắng lợi đường lối chiến lược: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”!

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn nhờ sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, phát huy tinh thần đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước phe XHCN, của nhân dân tiến bộ trên thế giới tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Trong 47 năm qua, bài học tinh thần của chiến thắng 30/4/1975, đặc biệt truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với mục Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân của mọi thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây cũng là động lực giúp chúng ta đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập, giữ vững độc lập và chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển đất nước toàn diện, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và phát huy hiệu quả ngay trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 suốt hơn 2 năm qua.

Ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để cùng nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm quý báu được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vạch ra: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

VP Đảng ủy - Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 524

Danh sách liên kết