Tìm
English
Thứ sáu, 20/03/2020 - 14:55

Chi bộ khoa Kế toán "Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quyết tâm giành kết quả toàn diện và đột phá trên mọi mặt công tác"
Phát huy truyền thống của Khoa Kế toán, gắn liền với sự phát triển của Học viện Tài chính, trong nhiệm kì công tác vừa qua (2017 – 2020), tập thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò quyết định đối với kết quả công tác toàn diện, đột phá của khoa, đóng góp quan trọng vào thành công và sự phát triển chung của Đảng bộ Học viện Tài chính. Có thể tổng kết những khía cạnh nổi bật trong công tác đảng của Chi bộ Khoa Kế toán thời gian qua trên những góc độ chủ yếu sau đây:

Một là, Về lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trong nhiệm kỳ (2017 – 2020), Chi bộ khoa đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên các Bộ môn trong khoa, đảm bảo các đơn vị và cá nhân trong khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH theo đúng kế hoạch và tiến độ được Học viện giao. Vai trò và trách nhiệm của các đảng viên được đề cao, hầu hết các đảng viên đều gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa. Giảng viên trong khoa đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với khối lượng lớn cho các hệ đào tạo đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, chi bộ đã chỉ đạo các bộ phận và cá nhân đảng viên trong việc triển khai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và chuyên ngành Kiểm toán bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ.

Sinh viên hệ chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

đi nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần suất ăn Hàng không – Vinacs năm 2019

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, định hướng đúng đắn hoạt động NCKH của giảng viên trong khoa; từ việc xây dựng chủ đề hội thảo, rà soát chuẩn hoá tên các đề tài đăng ký các cấp, khuyến khích giáo viên trẻ tham gia NCKH và học tập bồi dưỡng, với kết quả đạt được rất đáng biểu dương: Giảng viên của khoa đã hoàn thành 08 đề tài cấp Bộ, trên 60 đề tài cấp Học viện; đã biên soạn được 11 giáo trình, sách bài tập và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy, đã viết và công bố trên 200 bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện và của khoa, trong đó có 5 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc ISI và Scopus. Nhiều giáo viên trẻ của khoa đã tham gia làm nòng cốt trong việc phối hợp tổ chức 04 cuộc hội thảo khoa học quốc tế của Học viện. Hầu hết giáo viên đều hoàn thành vượt định mức giờ NCKH theo quy định, được HV khen thưởng. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua còn có 12 giáo viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện, nhiều giáo viên của khoa đã tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức như lớp bồi dưỡng chức danh GVCC, lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế- tài chính.

- Chi bộ đã chỉ đạo triển khai các hoạt động nhằm gắn kết công tác chuyên môn giữa các bộ môn như chỉ đạo lựa chọn các chủ đề hội thảo phù hợp, chỉ đạo tổ chức thành công 02 cuộc hội thảo khoa học cấp khoa, 01 hội thảo khoa học cấp Học viện và 01 hội thảo khoa học Quốc gia; 02 tọa đàm phối hợp với Cục quản lý, giám sát Kế toán, kiểm toán và Hiệp Hội các trường Đại học – Cao đẳng Việt Nam; Đồng tổ chức Hội thảo khoa hoc Quốc gia với các Trường đại học kinh tế lớn; tổ chức được 08 lớp học bồi dưỡng chuyên môn, kĩ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học.

PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám Đốc Học viện Tài chính, GS, TS. Đinh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường đại học cùng Ban tổ chức Hội thảo “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”.

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo phong trào học tập và NCKH của sinh viên. Kết quả học tập và rèn luyện loại khá giỏi và xuất sắc luôn dẫn đầu học viện. Chi bộ đã chỉ đạo liên chi đoàn và các câu lạc bộ sinh viên tổ chức được 03 Festival Kế toán và 03 cuộc thi AAC của LCĐ và CLB A&A với sự đổi mới thường xuyên về nội dung và cách làm, thu hút sự chú ý của sinh viên và dư luận; hướng dẫn sinh viên thực hiện các công trình dự thi NCKH với sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

Thầy/Cô và sinh viên khoa Kế toán tham gia Festival Kế toán năm 2019

Một điểm nhấn trong nhiệm kì qua, Chi bộ đã chỉ đạo tăng cường tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp với các tổ chức nghề nghiệp, các đơn vị thực tế. Chương trình “Nâng cao năng lực tiếp cận thực tế cho sinh viên khoa Kế toán” được tổ chức từ năm 2018 đã được 4 kì thu hút gần 5.000 lượt sinh viên; gần 40 báo cáo viên tham gia. Chi bộ đã chỉ đạo các bộ môn lập kế hoạch và phối hợp với BĐH chương trình CLC tổ chức đưa sinh viên các lớp chất lượng cao đi thăm quan khảo sát thực tế trong quá trình học tập các môn học nghiệp vụ như đi thăm quan Công ty KPMG Việt Nam, Công ty An Phát, Công ty IBM Việt Nam, công ty ABB, công ty chứng khoán MB...Chi bộ đã thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý sinh viên trong điều kiện áp dụng phương thức đào tạo tín chỉ, chấn chỉnh công tác CVHT theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tham gia và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; chỉ đạo tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp để tạo nguồn tài chính để tổ chức các hoạt động của khoa.

PGS, TS. Mai Ngọc Anh và PGS, TS. Trần Văn Hợi tặng hoa các diễn giả

của chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận thực tế cho sinh viên

Hai là, Về lãnh đạo công tác xây dựng đảng

Thông qua các hình thức khác nhau, chi bộ khoa luôn thực hiện quán triệt và triển khai kịp thời việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Đảng uỷ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong khoa, đảm bảo tất cả cán bộ giáo viên trong khoa đều nắm được và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái. Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, của Đảng bộ Bộ Tài chính và Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy các đảng viên của chi bộ đều chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên để đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Đối với công tác phát triển Đảng, chi bộ thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng tạo nguồn cho việc phát triển Đảng của Chi bộ; thường xuyên rà soát, lựa chọn các quần chúng tích cực để bồi dưỡng, cử người giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng cho Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp được 07 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 02 Đảng viên. Công tác chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét kết nạp, xét chuyển Đảng chính thức làm chặt chẽ và đầy đủ, đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, liên tục trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Chi bộ đều được công nhận là “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; . Năm 2018, 2019, 100% đảng viên của Chi bộ đều “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” qua các lần phân loại; trong nhiệm kỳ này chi bộ có 01 Đảng viên tham gia Đảng ủy HV. Trong 3 năm, Chi bộ khoa đều được Đảng ủy HVTC tặng Giấy khen, 20 lượt Đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy Học viện khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chi bộ khoa được Đảng ủy Học viện biểu dương khen thưởng, có 05 đảng viên của chi bộ được Đảng ủy Học viện Tài chính biểu dương, khen thưởng.

Hằng năm, Chi bộ đều tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giảng dạy, NCKH, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Đồng thời, chi bộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với cấp ủy và các đảng viên trong việc thực hiện nêu gương như đã cam kết vào đầu mỗi năm. Trong nhiệm kỳ này, không có đảng viên, cán bộ, giáo viên nào của khoa là đối tượng bị phản ánh trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo của sinh viên, hoặc bị Học viện xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau. Đồng thời chi bộ đã chấp hành nghiêm việc cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban kiểm Đảng uỷ để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát công tác Đảng tại chi bộ. Thông qua kiểm tra, Chi bộ khoa Kế toán được UBKT của Đảng uỷ HV đánh giá công tác Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản và có chất lượng.  

Chi bộ đã chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn khoa, LCĐ và chi đoàn giáo viên khoa đảm bảo trẻ hoá, đổi mới đội ngũ cán bộ trên cơ sở có sự kế thừa hợp lý; nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của khoa và Học viện.

Đại hội Công đoàn khoa Kế toán nhiệm kì 2019 - 2022

Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Công đoàn khoa vận động, động viên CBVC tham gia hoạt động TDTT truyền thống của Học viện, cùng với đó là các hoạt động chào mừng 8/3; 20/10; 20/11... Chi bộ cũng thường xuyên chỉ đạo LCĐ khoa tổ chức các hoạt động Festival, Hội thảo khoa học trong sinh viên, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập và NCKH cho tân sinh viên, tổ chức các giải thể thao sinh viên ....

PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viên Tài chính, TS. Nguyễn Đào Tùng – Phó Giám đốc Học viên Tài chính

trao cờ giải nhất toàn đoàn cho lãnh đạo khoa Kế toán và khoa Thuế Hải quan

Ba là, Một số bài học kinh nghiệm

- Thứ nhất: Xác định công tác tư tưởng và công tác cán bộ có vai trò quyết định

Chi bộ khoa luôn coi trọng việc làm tốt công tác tư tưởng trong đảng viên và quần chúng; lựa chọn nhân sự cho chi bộ và các tổ chức đoàn thể (công đoàn, LCĐ, chi đoàn GV của khoa). Chi uỷ phát hiện những điểm mạnh, yếu của từng đảng viên, cán bộ dự kiến đưa vào các vị trí lãnh đạo của các tổ chức chính trị trong khoa trên quan điểm: chọn người cho việc, đổi mới có kế thừa và tin tưởng giao việc cho cán bộ trẻ; nhờ đó, phong trào CBVC và sinh viên trong Khoa luôn duy trì truyền thống là đơn vị mạnh.

- Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ luôn chỉ đạo, sát sao, kịp thời định hướng và tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của khoa đã được Học viện giao cho (giảng dạy, NCKH, quản lý sinh viên, công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên).

- Thứ ba: Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh

Chi uỷ ưu tiên nắm bắt hoạt động của các tổ chức quần chúng là Công đoàn và Đoàn thanh niên; chỉ đạo sự phố hợp giữa các tổ chức quần chúng trong thực hiện chức năng riêng và thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn khoa.

- Thứ tư: Duy trì nề nếp và đổi mới sinh hoạt định kỳ

Việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ góp phần nhắc nhở các đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm của đảng viên với hoạt động của đơn vị. Chi uỷ luôn xem xét lựa chọn thời gian thích hợp nhất (ít giảng viên đi giảng nhất để tổ chức họp); vì vậy, số đảng viên tham dự họp Chi bộ luôn rất cao, đảng viên luôn nắm bắt được tình hình, kết quả và tham gia ý kiến tổ chức hoạt động của các tổ chức chính quyền, đoàn thể.

- Thứ năm: Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, mọi công việc chung.

Các đồng chí trong Chi uỷ và hầu hết các đồng chí đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chính quyền, đoàn thể luôn là những người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào và hoạt động tập thể, nghiêm túc tự kiểm điểm, dám nhìn nhận và nói thẳng những mặt được và chưa được của bản thân trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị.. sẽ tạo được sự tin tưởng, có tác dụng lôi cuốn quần chúng noi theo.

Bốn là, một số định hướng công tác của Chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022

  • Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát huy các kết quả đã đạt được trong nhiệm kì 2017 – 2020, trong bối cảnh thời gian tới có nhiều thuận lợi, đan xen nhiều thách thức, tập thể chi bộ khoa Kế toán quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong mọi mặt công tác, xác định trọng tâm đột phá là chất lượng đội ngũ và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Một số định hướng chủ yếu trong các mặt công tác của chi bộ như sau:

+ Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy và NCKH đã được Học viện giao hàng năm, hoàn thành các đề tài NCKH các cấp đúng thời hạn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoàn thiện hệ thống giáo trình, đề thi và đề thi trắc nghiệm, sách hướng dẫn thực hành môn học theo chương trình đào tạo tín chỉ.

 Chỉ đạo tăng cường tổ chức các Hội thảo khoa học các cấp trên tinh thần phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện; tăng cường các tọa đàm chuyên môn chuyên sâu theo từng bộ môn; Chỉ đạo đẩy mạnh việc biên soạn, xuất bản các sách chuyên khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và nghiên cứu sinh. Tiếp tục phát huy kết quả bước đầu của các nhóm nghiên cứu hướng tới công bố quốc tế.

+ Tăng cường lãnh đạo phong trào học tập và NCKH của sinh viên: xây dựng các chỉ tiêu thi đua xây dựng cho từng năm học; tổ chức nghiệm thu và đánh giá khách quan, công bằng các công trình NCKH dự thi của sinh viên, đảm bảo duy trì truyền thống là khoa dẫn đầu HV về thành tích học tập, NCKH và các hoạt động bề nổi trong Học viện; Chỉ đạo BCN khoa, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các đơn vị quan tâm, chăm sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong học tập, rèn luyện đối với sinh viên các lớp chất lượng cao, làm tiền đề để thu hút SV vào học chương trình chất lượng cao trong các năm tiếp theo.

+ Chỉ đạo tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động kiến tập, giao lưu nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên, nhất là sinh viên lớp CLC. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động quan hệ đối ngoại với một số doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tài trợ học bổng, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường.

- Về công tác xây dựng Đảng

+ Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng; nắm bắt và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, quần chúng .. để có biện pháp giải quyết kịp thời, hoặc báo cáo với cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

+ Triển khai kịp thời và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của Bộ chính trị, BCH TW. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các đảng viên thực hiện có hiệu quả các chuẩn mực đạo đức theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Tài chính về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên trong tình hình mới.

+ Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên trong khoa, định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên, quán triệt giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đảm bảo tinh thần đoàn kết nhất trí, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo của Học viện; Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trong việc nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Học viện.

+ Luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ; tích cực bồi dưỡng quần chúng tích cực và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng thường xuyên và đảm bảo đúng nguyên tắc và điều lệ Đảng.

+ Duy trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ với nội dung thiết thực để chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mặt công tác của từng kỳ; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua hình thức sinh hoạt chuyên đề, cải tiến nội dung sinh hoạt nhằm thu hút sự quan tâm của đảng viên và phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của những đảng viên làm công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể.

Chi bộ Khoa Kế toán
Số lần đọc: 1802

Danh sách liên kết