Tìm
English
Thứ ba, 23/06/2020 - 13:28

Các bài dự thi đạt giải cao Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính”
Sáng 16/6 Ban chấp hành Công đoàn Học viện đã tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Học viện Tài chính”. 01 giải Đặc biệt, 01, giải Nhất, 02 giải Nhì; 04 giải Ba và 12 giải Khuyến khích đã được trao tổng số 420 bài tham gia dự thi.

Cổng thông tin Học viện Tài chính xin đăng tải một số bài dự thi đạt giải cao:

+ Giải Đặc biệt (01): Đ/c Đào Thị Loan – CĐ Ban CTCT và sinh viên (Tải bài dự thi)

+ Giải Nhất (01): Đ/c Nguyễn Hồ Phi Hà – CĐ Khoa Tài chính doanh nghiệp

Giải Nhì (02):

1) Đ/c Vũ Thị Vinh – CĐ Khoa Lý luận chính trị (Tải bài dự thi)

2) Đ/c Phan Thị Thoa – CĐ Khoa Lý luận chính trị (Tải bài dự thi)

+ Giải ba (04):

  1. Đ/c Nguyễn Thị Hương Thủy – CĐ Ban Khảo thí và QLCT (Tải bài dự thi)
  2.  Đ/c Đỗ Minh Thoa - CĐ Khoa Kế toán (Tải bài dự thi)
  3.  Đ/c Mai Thị Thủy – CĐ Văn phòng Học viện
  4.  Đ/c Trần Phương Thúy – CĐ Khoa Lý luận chính trị (Tải bài dự thi)

 

Công đoàn Học viện
Số lần đọc: 21711

Danh sách liên kết