Tìm
English
Thứ năm, 28/05/2020 - 11:15

Đại hội Chi bộ giáo viên khoa Tài chính doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022: Đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 373-KH/ĐUHV ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Học viện Tài chính, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, sáng ngày 26/05/2020, Chi bộ Khoa TCDN đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tại Phòng họp A1- Học viện Tài chính.

Đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2020 – 2022 thực hiện nghi lễ chào cờ

Tham dự Đại hội, về phía các Đại biểu mời có TS. Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính; TS. Lương Quang Hiển - Phó trưởng Ban, chuyên trách công tác Đảng, PGS.TS.Bùi Văn Vần - Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ Khoa TCDN. Về phía Chi bộ Khoa TCDN có PGS.TS Vũ Văn Ninh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa TCDN cùng toàn thể các Đảng viên chi bộ khoa TCDN.

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ khoa TCDN

Sau nghi lễ chào cờ, khai mạc, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Vũ Văn Ninh – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và TS.Phạm Thị Quyên - Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Ban Thư ký gồm: TS. Trần Thị Thanh Hà và TS. Đặng Phương Mai.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký

TS. Phạm Thị Quyên – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tình hình Đảng viên

dự Đại hội Chi bộ

Sau khi nghe báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội, Đại hội đã được nghe toàn văn Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 do PGS. TS. Vũ Văn Ninh, thay mặt Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình bày. Báo cáo tổng kết đã khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của Học viện; những thuận lợi, khó khăn đối với việc triển khai các nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo cho biết, Chi bộ Khoa TCDN hiện có 36 đảng viên; trong đó đảng viên nữ là 29 đảng viên, đảng viên nam là 07 đảng viên. Có 35 đảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên (97,2%); có 6 đảng viên là PGS (16,6%); 26 đảng viên có học vị Tiến sĩ (72,2%). Về trình độ lý luận chính trị, Cao cấp lý luận là 03 đảng viên, 33 đảng viên tương đương trung cấp lý luận, hiện tại có 05 đồng chí đang theo học lớp cao cấp lý luận chính trị. Với sự đoàn kết, gắn bó và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó kết quả công tác Đảng của Chi bộ Khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2017-2020 là rất ấn tượng và toàn diện trên tất cả các mặt như sau:

PGS.TS.Vũ Văn Ninh trình bày BCTK công tác Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 và

phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ

*Về lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chi bộ đã chỉ đạo các bộ môn tiến hành phân công hợp lý công tác giảng dạy cho giáo viên, thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành quy trình giảng dạy. Trong cả nhiệm kỳ 2017-2020, GV trong Khoa đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với một khối lượng lớn cho các hệ đào tạo theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị bộ phận và cá nhân trong việc tham gia triển khai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao, xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Phân tích Tài chính. Chỉ đạo giáo viên các bộ môn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hoàn thành biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập các môn học cho sinh viên các hệ đào tạo. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Chi bộ cũng lãnh đạo và định hướng đúng đắn hoạt động NCKH của giáo viên trong khoa; khuyến khích giáo viên trẻ tham gia NCKH và học tập bồi dưỡng, với kết quả trong cả nhiệm kỳ là Giáo viên của Khoa hoàn thành 04 đề tài nhánh cấp Nhà nước, chủ trì và tham gia thực hiện 4 đề tài cấp Bộ, hoàn thành 28 đề tài cấp HV; đã biên soạn được 7 giáo trình, sách bài tập và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy, đã viết được 182 bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành và Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện và của Khoa. Đáng chú ý là nhiều giáo viên trẻ của Khoa đã tham gia làm nòng cốt trong việc phối hợp tổ chức 04 cuộc hội thảo khoa học quốc tế của Học viện. Có 07 giáo viên của Khoa đã bảo vệ thành công LATS cấp Học viện, 05 giáo viên đã bảo vệ LATS cấp bộ môn; 07 giáo viên đã trúng tuyển NCS trong đó có 03 giáo viên đi làm NCS tại nước ngoài, có 06 giáo viên đã và đang tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị. Nhiều giáo viên của Khoa đã tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức như lớp bồi dưỡng chức danh GVCC, lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế- tài chính.

Đảng viên Nguyễn Thu Hà bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện

Chi bộ cũng thường xuyên chỉ đạo phong trào học tập và NCKH của sinh viên trong khoa. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong Khoa luôn đạt được mức cao. Khoa TCDN là khoa có tỷ lệ lớp sinh viên được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến”cao trong Học viện. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức được 03 Festival Giám đốc tài chính tương lai và 02 Cuộc thi phân tích đầu tư tài chính, hướng dẫn sinh viên thực hiện các công trình dự thi NCKH với sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, giáo viên của Khoa TCDN đã hướng dẫn 86 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp khoa, 24 công trình dự thi cấp Học viện. Có 03 công trình được Học viện lựa chọn để dự thi cấp Bộ, trong đó có 01 công trình đạt giải ba và 02 công trình đạt giải khuyến khích. Chỉ đạo tổ chức nhiều buổi tọa đàm về phương pháp học tập và NCKH cho tân sinh viên. Đặc biệt, chi bộ đã chỉ đạo tăng cường tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thực tế. Chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức đưa sinh viên các chuyên ngành trong Khoa đi thăm quan khảo sát thực tế trong quá trình học tập các môn học nghiệp vụ như đi thăm quan Công ty Honda Việt Nam, Công ty An Phát, Công ty IBM Việt Nam, công ty ABB, công ty chứng khoán MB...

Cuộc thi Giám đốc Tài chính tương lai được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính – một sân chơi trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên

* Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Chi bộ luôn thực hiện quán triệt và triển khai kịp thời việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Đảng uỷ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong khoa, đảm bảo tất cả CBVC trong khoa đều nắm được và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Tài chính về việc “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên trong tình hình mới”, Nghị quyết về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Học viện Tài chính”.

Chi bộ cũng đã chỉ đạo và phối hợp tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Khoa và Bộ môn theo yêu cầu của Học viện, tạo cơ sở cho việc cất nhắc, đề bạt các CBVC có đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý và tư cách đạo đức vào các cương vị lãnh đạo. Đồng thời, Chi bộ đã chỉ đạo việc lựa chọn nhân sự và chỉ đạo thành công ĐH Công đoàn khoa, LCĐ và Chi đoàn GV Khoa đảm bảo trẻ hoá, đổi mới đội ngũ cán bộ trên cơ sở có sự kế thừa hợp lý; nhờ vậy, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của Khoa và Học viện.

Đối với công tác phát triển Đảng, Chi bộ thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng tạo nguồn cho việc phát triển Đảng của Chi bộ; thường xuyên rà soát, lựa chọn các quần chúng tích cực để bồi dưỡng, cử người giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng cho Chi bộ. Trong cả nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 04 Đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 04 Đảng viên, hiện tại Chi bộ đang bồi dưỡng 02 quần chúng ưu tú; ngoài ra Chi bộ đã giới thiệu được 2 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng uỷ Học viện tổ chức, giới thiệu 04 Đảng viên dự bị tham gia học các lớp bồi dưỡng lý luận cho Đảng viên mới. Công tác chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét kết nạp, xét chuyển Đảng chính thức làm chặt chẽ và đầy đủ, đúng quy định. Hằng năm, Chi bộ đều tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong giảng dạy, NCKH, trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Đồng thời, chi bộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với cấp ủy và các đảng viên trong việc thực hiện nêu gương như đã cam kết vào đầu mỗi năm.

Lễ kết nạp Đảng viên Nguyễn Thành Đạt của Chi bộ Khoa TCDN

* Về lãnh đạo công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo các đảng viên vận động cán bộ, GV trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Chi bộ và Khoa trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận tại gia đình và tổ dân phố nơi cư trú. Chi bộ đã chỉ đạo mọi hoạt động của Công đoàn khoa và LCĐ khoa đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, duy trì được truyền thống là các đơn vị có phong trào mạnh trong HV. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Công đoàn khoa vận động, động viên CBVC tham gia hoạt động TDTT truyền thống của HV, cùng với đó là các hoạt động chào mừng 8/3; 20/10; 20/11, hoạt động từ thiện được Khoa tổ chức thường xuyên hàng năm. Chi bộ thường xuyên lãnh đạo BCH LCĐ, chi đoàn GV khoa tiến hành giao việc, bồi dưỡng, giáo dục và thử thách đội ngũ đoàn viên trẻ để anh em có điều kiện rèn luyện thử thách, sớm trưởng thành cả về chính trị, về năng lực tổ chức và chuyên môn, tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận trong tương lai.

BCN Khoa phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 20-10

cho CBVC nữ trong Khoa

Hoạt động thiện nguyện của Công đoàn được tổ chức thường niên

*Về kết quả thi đua, khen thưởng: Trong nhiệm kỳ vừa qua, liên tục trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Chi bộ đều được công nhận là “Tổ chức Đảng trong sạch,vững mạnh” và được Đảng uỷ Học viện khen thưởng; 100% Đảng viên của chi bộ đều “hoàn thành tốt” và “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” qua các lần phân loại. Trong 3 năm, Chi bộ khoa đều được Đảng ủy HVTC tặng Giấy khen, 20 Đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy HV khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chi bộ Khoa được Đảng ủy Học viện biểu dương khen thưởng, có 01 đảng viên của chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, khen thưởng, có 04 đảng viên của chi bộ được Đảng ủy Học viện Tài chính biểu dương, khen thưởng.

Đại diện Lãnh đạo Khoa và Công đoàn Khoa chúc mừng Đại hội chi bộ

Đại diện LCĐ và Chi đoàn GV của Khoa tặng hoa chúc mừng đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao của người đảng viên, phần phát biểu ý kiến thảo luận và góp ý về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017–2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 -2022 của Chi bộ đã diễn ra hết sức sôi nổi, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm. Nhiều ý kiến góp ý rất có giá trị nhằm góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chi bộ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện, Đồng chí Trương Văn Quý - Phó bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện Tài chính đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt, Đồng chí khẳng định đây là một Đại hội rất có chất lượng, chất lượng từ khâu tổ chức đến chất lượng về nội dung của Đại hội. Bởi các Đảng viên tham dự Đại hội đã phát biểu rất sôi nổi, góp ý thẳng thắn, tâm huyết và có trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017–2020 của Chi bộ. Đảng uỷ Học viện luôn đánh giá cao vai trò định hướng và chỉ đạo của chi bộ khoa TCDN đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện giao cho Khoa, cũng như đối với những thành tích của các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc Khoa TCDN đạt được. Đồng chí mong muốn Chi bộ khoa TCDN tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Khoa để đưa Khoa TCDN tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò, vị thế hàng đầu trong các hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH của Học viện Tài chính.

TS.Trương Văn Quý – Phó bí thư thường trực, Chánh văn phòng Đảng uỷ Học viện

phát biểu tại Đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2020-2022

 

Thay mặt toàn thể đảng viên chi bộ khoa TCDN, PGS. TS Vũ Văn Ninh – Bí thư chi bộ đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm thường xuyên và chỉ đạo quyết liệt của Đảng uỷ Học viện Tài chính, cũng như của cá nhân đồng chí Trương Văn Quý đối với Chi bộ khoa TCDN trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao tới các mặt hoạt động của Chi bộ khoa TCDN, giúp Chi bộ khoa TCDN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì và phát huy tốt truyền thống của một chi bộ mạnh toàn diện cả về tổ chức, tư tưởng và hành động.

Sau phần thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017–2020 của Chi bộ; Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp theo chương trình, TS.Trần Thị Thanh Hà thay mặt Ban thư ký đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2020 - 2022. Nghị quyết đã chỉ rõ mục tiêu nhiệm kỳ tới: 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong giảng dạy và NCKH; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; hằng năm giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Khoa TCDN tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động bề nổi; chỉ đạo tăng cường thúc đẩy hoạt động NCKH theo hướng công bố quốc tế; duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Chi bộ; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới. Nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận thông qua của 100% các đảng viên tham dự Đại hội.

TS.Trần Thị Thanh Hà thay mặt Ban thư ký công bố dự thảo Nghị quyết

Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

Đại hội Chi bộ Khoa TCDN nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công rực rỡ. Với khẩu hiệu của Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, hy vọng Chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2020-2022 sẽ tiếp tục đoàn kết, nhất trí đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng mọi hoạt động để đóng góp cho sự phát triển của Khoa TCDN nói riêng và Học viện Tài chính nói chung.

* Một số hình ảnh về đại hội chi bộ khoa TCDN nhiệm kỳ 2020-2022:

PGS.TS.Bùi Văn Vần đóng góp ý kiến cho các báo cáo chính trị tại Đại hội

PGS.TS.Nghiêm Thị Thà đóng góp ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII

của Đảng, báo cáo chính trị của Đảng bộ và Chi bộ

TS.Phạm Thị Vân Anh đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị

 của Đảng bộ Học viện và Chi bộ Khoa

PGS.TS.Nguyễn Thị Hà phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ và Chi bộ

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh phát biểu ý kiến tại Đại hội

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà phát biểu ý kiến tại Đại hội

TS.Lương Quang Hiển - Phó trưởng Ban, chuyên trách Công tác Đảng

giải đáp một số quy định về bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện

Ban kiểm phiếu làm việc rất khẩn trương, hiệu quả

ThS.Nguyễn Hữu Tân – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Niềm tin của các Đại biểu dự Đại hội vào sự Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển

Chi ủy khoa Tài chính doanh nghiệp
Số lần đọc: 7026

Danh sách liên kết