Tìm
English
Thứ hai, 01/06/2020 - 10:16

Đại hội Chi bộ Ban QLKH – HTQT nhiệm kỳ 2020-2022: Chung tay phát triển HVTC là cơ sở đào tạo “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và NCKH Tài chính - Kế toán chất lượng cao cho xã hội”
Chiều ngày 27/5/2020, tại phòng họp B - Học viện Tài chính, Chi bộ Ban QLKH-HTQT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự  Đại hội có sự hiện diện của Đồng chí Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Đồng chí Chúc Anh Tú - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Đồng chí Lương Quang Hiển - Văn phòng đảng ủy Học viện, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ QLKH – HTQT.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Ban QLKH-HTQT nhiệm kì 2020-2022

Thay mặt chi bộ, đồng chí Ngô Thanh Hoàng trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.

Chi bộ ban QLKH – HTQT hiện có 11 Đảng viên. Các đảng viên chủ yếu là những giảng viên, chuyên viên có năng lực quản lý, chuyên môn tốt, có trình độ ngoại ngữ, tin học, năng động và sáng tạo, có khả năng hội nhập với khu vực và quốc tế, tâm huyết với nghề nghiệp. Trong đó: có 01 đảng viên là GS.TS. NGND, 02 đảng viên là PGS.TS. NGƯT, 01 đảng viên là PGS.TS, 02 đảng viên có học vị Tiến sĩ, 04 đảng viên có học vị Thạc sỹ, 01 đảng viên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ đang chờ công nhận học vị Tiến sỹ. Về lý luận chính trị: 04 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận, 01 đảng viên học lớp cao cấp lý luận chính trị, 02 đảng viên học lớp trung cấp LLCT.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo kịp thời, hiệu quả của Chi ủy, sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ và đảng viên, Chi bộ Ban QLKH - HTQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Học viện giao.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020:

Chi uỷ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong kế hoạch nhiệm vụ đặt ra nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chương trình hành động của Đảng bộ HVTC, Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2017-2020 để chỉ đạo các đơn vị trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời chi ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Chính quyền 2 đơn vị để kịp thời nắm bắt được tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được và kế hoạch công tác của từng đơn vị, theo từng tháng, từng thời kỳ; kịp thời chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ mỗi đơn vị. Cụ thể trên 2 lĩnh vực chủ yếu là quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Công tác QLKH:

Chỉ đạo tốt công tác Quản lý đề tài, giáo trình, bài tập các môn học và bài giảng gốc thực hiện theo kế hoạch phục vụ kịp thời công tác đào tạo và NCKH.

Chỉ đạo sát sao công tác Quản lý khoa học sinh viên, đẩy mạnh phong trào NCKH của sinh viên mạnh mẽ hơn thông qua các khoa, đoàn thanh niên, hội sinh viên và câu lạc bộ SVNCKH. Phối hợp với lãnh đạo Ban QLKH hoàn thành chức năng Hội đồng KH&ĐT…vv

Chỉ đạo tốt công tác tạp chí, hiện nay 02 tạp chí của Học viện Tài chính đều nằm trong danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm do Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách. Trong giai đoạn 2017-2020, Học viện đã xuất bản 40 số Tạp chí theo định kỳ với số lượng hơn 720 bài viết. Xuất bản 06 số tạp chí tiếng Anh với 117 bài viết,  Số lượng bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế của các tác giả tại Học viện tăng so với những năm học trước. Tổng số 70 bài viết của các tác giả đăng trên Tạp chí Khoa học Quốc Tế, có nhiều bài viết đăng trên Tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS.

Ngoài ra, chi ủy tích cực chỉ đạo phối hợp với các khoa trong Học viện tổ chức thành công 05 hội thảo khoa học Quốc tế, nhiều hội thảo cấp Quốc Gia, Hội thảo khoa học cấp Khoa với những nội dung thiết thực phục vụ phục vụ công tác giảng dạy và NCKH.

- Công tác HTQT

Chi bộ chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban HTQT đôn đốc, chỉ đạo đối với các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện: Chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước về hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức đoàn ra, đoàn vào, lễ tân, khánh tiết; thực hiện các công việc của Dự án đào tạo Việt - Lào; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế khác.

Về nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo 2 đơn vị (Ban QLKH, Ban HTQT) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng; tổ chức thảo luận để đề ra những biện pháp phát hiện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, chia sẽ tình đoàn kết nội bộ. Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị động viên toàn thể đảng viên và quần chúng phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần làm chủ nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của 2 đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ:

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng cơ sở trong công tác tổ chức, cán bộ trên các mặt: Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, phân công, bố trí cán bộ nhằm đạt hiệu quả cao nhất

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:

Ở phạm vị chi bộ, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên trên cơ sở quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị hàng ngày tại các đơn vị. Chi bộ sẽ tăng cường vai trò của các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của đơn vị, cũng như từng đảng viên.

Về công tác dân vận và lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội:

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn Ban QLKH, và Ban HTQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định của pháp luật và điều lệ của tổ chức công đoàn. Xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng công đoàn bộ phận vững mạnh. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đối với các mặt hoạt động, sinh hoạt đảng định kỳ, có chất lượng, gắn với công tác chính trị tư tưởng và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tiến hành đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi Bộ Ban QLKH- HTQT, bổ sung nội dung cho Dự thảo Báo cáo của Đảng uỷ Học viện Tài chính. Những ý kiến tập trung vào việc góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh trong giai đoạn tới, từng đơn vị, từng đảng viên, từng quần chúng nắm vững chiến lược của Học viện Tài chính quyết tâm xây Học viện Tài chính là cơ sở đào tạo: Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội.

Phát biểu tại đại hội, PGS.TS Chúc Anh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện Tài chính  đã đánh giá cao các đảng viên trong chi bộ đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đại hội của Chi bộ. Đồng chí Lương Quang Hiển, đại diện Văn phòng Đảng ủy Học viện chúc mừng thành công của Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao với các Báo cáo, bản kiểm điểm được trình bày tại Đại hội. Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Tài chính, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ QLKH - HTQT nhiệm kỳ 2020-2022, trong đõ nêu rõ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Chi bộ Ban QLKH – HTQT
Số lần đọc: 4497

Danh sách liên kết