Tìm
English
Thứ tư, 24/06/2020 - 9:30

Công đoàn Học viện Tài chính trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hòa chung với không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là một trong những sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta trong năm 2020. Những ngày này, đến với Học viện Tài chính chúng ta sẽ thấy không khí thi đua sôi nổi nhằm lập thành tích cao nhất hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Theo tinh thần chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Học viện về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thời gian qua, được sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua từ các bộ môn, các khoa, ban đến các tổ chức đoàn thể trong toàn Học viện trên mọi hoạt động theo hướng đồng bộ, liên tục thiết thực và có hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mới, tinh thần cao, ý chí quyết tâm của toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo đó, Học viện xác định mục tiêu trọng tâm của các chương trình thi đua là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Học viện thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành và của đất nước, phấn đấu trong năm 2020 đạt chất lượng cao trong khu vực, với sứ mệnh “cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính- kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

Là một tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị - Công đoàn Học viện Tài chính đã xác định vai trò của tổ chức mình trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Học viện, đặt dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy Học viện.

BCH công đoàn Học viện Tài chính khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; cơ sở định hướng của công đoàn cấp trên, thời gian qua, Công đoàn HVTC đã có những hoạt động nổi bật, đáng được ghi nhận. Đó là:

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua từ các tổ, các khoa đến các tổ chức Công đoàn trong toàn Học viện trên mọi hoạt động theo hướng đồng bộ, liên tục, thiết thực và có hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mới, tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức- người lao động và sinh viên... lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung thi đua tập trung vào hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ HVTC gắn với đề xuất những “ý tưởng mới” về xây dựng và phát triển HVTC thiết thực chào mừng; Tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện xứng danh người cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực;  Tổ chức có hiệu quả việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trước hết phải kể đến công tác vận động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công đoàn HV đã phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: thi tìm hiểu về Đảng, tuyên truyền và vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; vận động đoàn viên tham gia tích cực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam và chương trình phòng chống tệ nạn  xã hội.v.v.

Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, vận động một cách thường xuyên liên tục, lấy đó làm tiêu chí phấn đấu nên những năm qua đã góp phần tích cực, chủ động trong việc xây dựng khối đại đoàn kết, tương thân tương ái. Coi công đoàn là tổ ấm với phương châm “kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”. Từ đó ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ đoàn viên không ngừng được nâng cao. Anh chị em ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và luôn luôn có ý thức phấn đấu hoàn thiện tốt nhiệm vụ được phân công.

2.Về công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên:

- Công đoàn Học viện đã chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo đến đời sống đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Nét nổi bật ở hoạt động này là: dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn  đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở học viện.

- Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp Chính quyền với Công đoàn trong Học viện; các quy chế hoạt động của Công đoàn; của Ban Thanh tra nhân dân; Ủy ban kiểm tra và quy chế thi đua kiểm tra của tổ chức Công đoàn.

- Làm tốt công tác phối hợp tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị trong Học viện vào đầu năm học mới và tổng kết đánh giá thi đua vào cuối năm học.

- Phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức tới các khoa, ban và tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của Ngành, Công đoàn: Mừng Đảng - Mừng Xuân ngày 3/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày sinh nhật Bác 19/5, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.v.v.

 - Tham gia tích cực vào cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng; Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình.... Vận động đoàn viên tham gia tích cực hoạt động cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội. Tuyên truyền và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình Việt Nam và chương trình hành động ngày toàn dân phòng chống ma túy...

Là tổ chức đầu tiên chủ động phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Công đoàn đã kêu gọi các Tổ Công đoàn, các bộ phận, cán bộ đoàn viên Công đoàn đi đầu, tạo khí thế quyết tâm cao ngay từ đầu đợt thi đua; triển khai đợt thi đua sâu rộng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đoàn viên gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các tổ, phòng, ban….

 Đây là đợt thi đua có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Công đoàn đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn viên trong việc tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đảng hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian triển khai đợt thi đua trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, Ban Thường vụ Công đoàn quán triệt, chỉ đạo toàn thể các tổ , ban, Phòng… triển khai thực hiện các hoạt động tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; lựa chọn hình thức triển khai các hoạt động, chỉ tiêu phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, hạn chế các hoạt động tập trung, có quy mô đông người.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn trong các đơn vị tăng cường các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  ủng hộ các quỹ do công đoàn các cấp phát động như: một ngày lương cho quỹ xã hội hàng năm của Công đoàn Bộ Tài chính, quỹ phòng chống thiên tai, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ xã hội của các địa phương nơi Học viện đã và đang cư trú, quỹ hội người mù, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ người khuyết tật, quỹ xã hội năm với Công đoàn Bộ Tài chính.v.v.

Công đoàn Học viện Tài chính thăm và tặng quà cho các cháu ở Hà Giang

3. Công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho cán bộ đoàn viên cũng đã được quan tâm thường xuyên:

Công đoàn luôn tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo đến đời sống và giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng cho cán bộ đoàn viên nh­ư: công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương trước hạn, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức Học viện. Triển khai, thực hiện và tổ chức tốt sự chỉ đạo của Công đoàn Bộ về chăm lo đoàn viên Công đoàn.

Ngoài ra, Công đoàn đã phối hợp cùng Chính quyền tổ chức các buổi đối thoại nhằm mục đích xây dựng không khí dân chủ, cởi mở với tinh thần trách nhiệm cao cùng trao đổi và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong mọi hoạt động của Học viện vào dịp hội nghị cán bộ viên chức cuối năm học.

Mặt khác, Công đoàn Học viện thư­ờng xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện; vận động cán bộ, đoàn viên tích cực h­ưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động và tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp cùng chính quyền chỉ đạo phong trào“Đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy”, khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ và NCKH trong đội ngũ cán bộ viên chức, tham gia viết bài cho hội thảo Quốc tế và trong nước, viết bài cho các tạp chí, đặc biệt là đối với đội ngũ giảng viên trẻ của Học viện.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Học viện luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua: "Dạy giỏi - Nghiên cứu giỏi - Quản lý và phục vụ tốt" gắn với phong trào xây dựng ngư­ời cán bộ, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"; “Xây dựng Cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; "Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, lối sống của người cán bộ tài chính theo phong cách mới, thực hiện văn minh công sở”; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.v.v.

Công đoàn đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, từ đó thúc đẩy đoàn viên nhiệt tình h­ưởng ứng các phong trào thi đua, các hội thi, các hoạt động tập thể và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao trên mọi lĩnh vực công tác.

Đồng thời, Công đoàn Học viện cũng thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Đó là việc phối hợp với Hội Thể thao Đại học chuyên nghiệp Học viện Tài chính tổ chức giao hữu thể thao với các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ nhân ngày truyền thống thể thao Việt Nam (27/3), hình thành và triển khai các lịch hoạt động và thi đấu giải bóng đá nam trong Công đoàn Học viện.  

    

PGS.TS Nguyễn Vũ Việt - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện chúc mừng đoàn thể thao

Giải thể thao truyền thống hàng năm đã thu hút đông đảo sự tham gia của ĐVCĐ trong Học viện

 Đại diện Công đoàn Học viện tặng khoa,chúc mừng đoàn thể thao

Nhìn chung, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Học viện, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám đốc Học viện, Công đoàn Học viện đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể trong Học viện. Đặc biệt, với đội ngũ đông đảo đoàn viên công đoàn giàu năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao với truyền thống bề dày hoạt động, chúng ta nhất định sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả rõ nét hơn nữa để chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tiếp tục góp phần xây dựng và phát triển Học viện, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Học viện Tài chính ngày càng lớn mạnh hơn nữa trong thời kỳ mới.

Văn phòng Đảng ủy
Số lần đọc: 5736

Danh sách liên kết