Tìm
English
Thứ năm, 09/04/2020 - 15:47

Chi bộ khoa Ngân hàng Bảo hiểm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị khoa trong nhiệm kỳ 2017-2020
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm luôn đạt trong sạch vững mạnh và có nhiều đóng góp cho Đảng bộ Học viện Tài chính trong những năm qua. Chi bộ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị khoa trong tực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ khoa NHBH trong Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Cứ 15 hàng tháng, nếu ai có đi qua Văn phòng khoa Ngân hàng Bảo hiểm sẽ được nghe những tiếng hát của các đảng viên những thầy, cô khoa NHBH cất lên. Như một nét văn hóa, tạo ra một không khí vui vẻ cũng như niềm tự hào với ngôi trường mà các thầy, cô đang công tác. Và cũng là truyền cảm hứng yêu nghề, yêu ngành cho các bạn sinh viên. Đó là cuộc họp Chi bộ hàng tháng của khoa NHBH, tưởng chừng là khô khan, là nghị quyết, là xây dựng, là phát triển còn có sự nhiệt huyết, vui vẻ, cởi mở để có thể đấu tranh cho những điều không tốt và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, để bắt đầu cho cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng.

Đẹp sao Học viện Tài chính thân yêu 
Trên đất Thăng Long lịch sử, bên dòng Nhị Hà ngàn năm sóng vỗ 
Qua bao gian lao bền lòng bên nhau 
Chung xây ngôi trường đẹp như mơ ước 
Tổ quốc bao ngành cần đến chúng ta 
Tài chính như mạch máu lưu thông đến với bao công trình 
Những bàn tay khối óc lo toan, chắt chiu 
Từ những con số khô khan viết nên thành bài ca 
Tổ quốc mẹ hiền nâng bước ta đi 
Càng gắng sức học hành vươn xa 
Để đẹp mãi Học viện Tài chính thân yêu
!

Lời bài hát: Hát về Học viện Tài chính thân yêu

Khoa NHBH tặng quà các học sinh trường tiểu học thôn Cẳng Tằng xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang.

Chi bộ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm có 25 Đảng viên, năm nào Chi bộ cũng luôn đạt trong sạch vững mạnh. Một trong những tiêu chí xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đó là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các buổi sinh hoạt lắng nghe ý kiến đóng góp của các đảng viên; xây dựng quy chế hoạt động phù hợp; quan tâm đến công tác phát triển đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; triển khai  đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng nhân dân,.. duy trì sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình,…

Đồng chí Nghiêm Văn Bảy, Bí thư Chi bộ Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Chi bộ, các đồng chi đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của khoa NHBH và của Học vện Tài chính. Trong các cuộc họp Chi bộ những việc làm được và chưa làm được đều được đánh giá rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời”

Một buổi họp chi bộ khoa NHBH

Thời gian qua, từ việc lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của khoa. Rất nhiều hoạt động được Chi bộ triển khai một các có hiệu quả thông qua nghị quyết của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Như tổ chức quyên góp từ thiện giúp đỡ các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Xây dựng, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học. Góp phần xây dựng quy chế đào tạo, tuyển sinh, chất lượng đào tạo trong học viện. Chỉ đạo Công Đoàn, Liên chi Đoàn tổ chức nhiều cuộc thi có chất lượng cao trong nghiên cứu khoa học như Bảo Ngân khám phá, Ánh sáng soi đường, Chuyên viên Ngân hàng tương lai, Lời tri ân…

Đại diện chi bộ khoa NHBH nhận Bằng khen từ Đảng ủy, Ban giám đốc HVTC

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều năm qua, Chi bộ khoa NHBH đã tích cực tuyên truyền tấm gương của Bác tới quần chúng nhân dân, thể hiện hành động bằng việc xây dựng nếp sống văn hóa, hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, cải cách giáo dục, nâng cao trình độ đối với các đảng viên trong Chi bộ... Với cách làm này đã xuất hiện nhiều đảng viên có những việc làm thiết thực góp phần vào việc xây dựng hình ảnh về người thầy vừa có trình độ và phẩm chất đạo đức tốt. Ngoài ra, các tổ chức như: Công đoàn, Liên chi đoàn, chi đoàn thanh niên, nữ công…đã xây dựng ống tiền tiền kiệm, hàng năm số tiền quyên góp được sẽ tổ chức thiện nguyện tới những nơi đặc biệt khó khăn.

Thầy Đoàn Minh Phụng tặng quà cho các chiến sĩ biên phòng Phó Bảng

Một buổi họp chi bộ hàng tháng Chi bộ luôn có những chủ đề thảo luận đa dang. Trong buổi họp chi bộ thường có 4 phần: Phần 1 là thông báo, quán triệt, phổ biến tình hình quốc tế, trong nước, Thông báo các văn bản quy định phải phổ biến đến từng đảng viên. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phổ biến các nghị quyết, văn bản,  kế hoạch... của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện. phổ biến các văn bản mới của Đảng ủy Học viện Tài chính có liên quan đến công tác lãnh đạo của Chi bộ; Phần 2 là đánh giá công tác chi bộ trong tháng. Phần 3 là đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Phần 4 là thảo luận thông qua nghị quyết.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ khoa Ngân hàng Bảo hiểm đã có nhiều thành tích trên các mặt sau:

Thứ nhất: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Chi bộ đã triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Học viện Tài chính và nghị quyết của Chi bộ như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; các Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Học viện Tài chính;  Hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ của Đảng ủy Học viện Tài chính.

Hoạt động các đoàn viên Công Đoàn khoa NHBH

Cán bộ đảng viên của Chi bộ chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, yêu ngành, yêu nghề, nhận thức được tư tưởng sự nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ công việc của Khoa, của Bộ môn và của từng cá nhân; tuân thủ lễ tiết, tác phong của người giáo viên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; đại đa số phát huy tinh thần tận tụy, tâm huyết với công việc.

Thứ 2: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tập thể Chi ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp toàn diện mọi mặt công tác của khoa thông qua vai trò của Chi bộ, của lãnh đạo khoa trong chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý và giám sát hoạt động của các tổ bộ môn, các tổ chức đoàn thể của Khoa (Công đoàn, Đoàn TNCSHCM). Đồng chí Bí thư Chi bộ là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các mặt công tác của Khoa, trong việc xây dựng các kế hoạch đào tạo, giảng dạy, chương trình công tác, ban hành các quy định, quy chế làm việc của khoa; các Chi ủy viên chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ, phần việc do Chi ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị phân công.

Tiết mục khoa NHBH tại liên hoan nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân

Mọi hoạt động của Chi ủy Chi bộ, đơn vị đều tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chi ủy đã thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tất cả các công việc chuyên môn cũng như các vấn đề về chính trị, tư tưởng liên quan đến tập thể và đảng viên được kiểm điểm rõ ràng, có sự tham gia góp ý của tất cả các đảng viên trong Chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong Chi ủy có sự phân công phân nhiệm rõ ràng gắn liền với chức trách nhiệm vụ chính quyền được giao và năng lực chuyên môn, đảm bảo sự linh hoạt, hiệu quả trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao, các kế hoạch, chương trình giảng dạy, đào tạo đã xây dựng.

Chi ủy Chi bộ và bản thân đ/c Bí thư Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ phụ trách các mảng công tác mới, đào tạo giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn, quy hoạch cán bộ, đảm bảo công bằng quyền lợi cho cán bộ đảng viên trong việc đề bạt, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, phát triển Đảng và kết nạp Đảng. Điều đó đã góp phần đảm bảo xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, đơn vị.

Hội thảo khoa học sinh viên khoa NHBH

Việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch công tác và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của khoa luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện Tài chính về nhiệm vụ công tác các năm học, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện Tài chính. Trong quá trình tổ chức triển khai Chi bộ luôn chú ý tới sự đổi mới về phương pháp, cách thức thực hiện, phát huy sức mạnh tập thể và năng lực của các cá nhân tiên tiến. Trên cơ sở đó, việc triển khai công tác của Khoa luôn đúng hướng, không để xảy ra sai sót, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhiều hoạt động chuyên môn thiết thực được Chi ủy chỉ đạo thực hiện (liên tục điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, đặc biệt là các môn chuyên ngành và các môn đào tạo cho hệ Chất lượng cao bằng tiếng Anh.

Thứ ba: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

Và đặc biệt công tác phát triển đảng viên cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi bộ đặc biệt coi trọng. Chi bộ  đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức đoàn thể trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 3 năm từ năm 2017-2020, Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới trong chi đoàn giáo viên, giới thiệu cho Đảng 4 quần chúng tham gia lớp cảm tỉnh Đảng. Hàng năm Chi bộ đều có từ 03 đồng chí đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số đảng viên còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và đặc biệt số đảng viên là sinh viên trong khoa Ngân hàng Bảo hiểm được giới thiệu tham gia lớp nhận thức về Đảng hàng năm khoảng 30 sinh viên. Trong đó hàng năm có khoảng 20 sinh viên của khoa được kết nạp Đảng trong Học viện. Nếu so sánh với tổng số lượng đảng viên là sinh viên được kết nạp của Học viện Tài chính thì cũng là một con số không nhỏ. Tuy nhiên chủ trương của Chi bộ, trong các cuộc họp Chi bộ, Bí thư Chi bộ  Nghiêm Văn Bảy luôn nhấn mạnh “Trọng tâm không phải là số lượng đảng viên, mà trọng tâm là chất lượng đảng viên. Rèn luyện lập trường, tư tưởng luôn vững vàng trong thời kỳ công nghệ số 4.0 và bồi dưỡng nâng cao trình độ hơn nữa sau khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng viên không phải là danh hiệu mà là sự phấn đấu, rèn luyện không ngừng”

Thứ tư: Lãnh đạo các tổ chức quần chúng

Chi bộ lãnh đạo hiệu quả công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Các tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi ủy đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể vào việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả tại Khoa, cũng như nâng cao uy tín của khoa trong Học viện.

Hoạt động thường niên do LCĐ khoa NHBH tổ chức”Bảo Ngân khám phá”

Công đoàn Khoa đã tổ chức được nhiều hoạt động tập thể cho cán bộ trong khoa, kết nối không chỉ các giảng viên hiện đang công tác tại khoa mà còn cả các cựu giảng viên của khoa. Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của Học viện, chỉ đạo sinh viên trong các hoạt động tập thể, nhờ đó giảng viên và sinh viên đã thu được nhiều thành tích đáng kể.

Tập thể đoàn viên, đảng viên khoa Ngân hàng Bảo hiểm

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ khoa Ngân hàng Bảo hiểm đã cơ bản thực hiện được những mục tiêu đề ra, hoàn thành Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ trên mọi mặt hoạt động của đơn vị khoa.

Chi ủy Chi bộ khoa Ngân hàng Bảo hiểm
Số lần đọc: 8931

Danh sách liên kết