Tìm
English
Thứ sáu, 22/05/2020 - 10:0

Đại hội chi bộ chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2022: Thống nhất và đồng thuận cao
(HVTC)- Chiều 20/5/2020, tại Hội trường A1, Học viện Tài chính, Chi bộ khoa Lý luận chính trị đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí trong toàn thể chi bộ.

Chủ trì Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Học viện; Đồng chí Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Đồng chí. Lương Quang Hiển – Bí thư chi bộ Khối Văn phòng Đảng – Đoàn thể.  Đại hội có sự tham gia của toàn thể đảng viên trong khoa.

Sự đồng thuận của toàn thể đại biểu tại Đại hội

Trong Báo cáo chính trị tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 do đồng chí Nguyễn Văn Sanh trình bày tại Đại hội đã chỉ rõ những kết qủa đạt được, nguyên nhân cũng như một số tồn tại cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2010, Chi bộ khoa lý luận chính trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ,100% đảng viên trong Chi bộ đều đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đồng chí Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Vũ Thị Vinh trình bày trước đại hội đã chỉ rõ: Nhiệm kỳ 2017-2020 là nhiệm kỳ mà tình hình thế giới có nhiều biến chuyển to lớn, sâu sắc, không chỉ làm thay đổi cục diện thế giới mà còn làm các khuynh hướng vận động của lịch sử trở nên phức tạp hơn, đa chiều hơn. Đặc biệt, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế đã tạo ra những thuận lợi cũng như thách thức rất lớn cho các đảng viên khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu

Với đặc thù thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ là giảng dạy các môn khoa học Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, do đó nhiệm vụ chính trị hết sức lớn lao của của các đảng viên là nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Sanh trình bày Báo cáo chính trị tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Chi ủy luôn quán triệt việc thực hiện cũng như giảng dạy phải đảm bảo mục tiêu nhận thức đúng về tầm quan trọng của lý luận và lý luận chính trị, yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu, học tập lý luận chính trị để rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, năng lực trí tuệ, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, thấm sâu trong mỗi Đảng viên, sinh viên. Chi ủy định hướng mỗi Đảng viên luôn phải xác định rõ ý thức tự giác và trách nhiệm của mình không chỉ chỉ nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy tốt mà còn nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ, chủ động và dũng cảm bảo vệ chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước những luận điệu sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch, phản động, để phòng và chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Vũ Thị Vinh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020

Từ đó, chi ủy khoa Lý luận chính trị đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong thành tích chung đó, chi ủy khoa lý luận chính trị đã để lại dấu ấn rõ nét với vai trò định hướng, chỉ đạo đúng đắn đối với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trong khoa, là hạt nhân đoàn kết, tạo nên sự gắn kết các thành viên trong khoa, đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng tập thể vững mạnh. 

 Đồng chí Phan Thị Thoa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đóng góp quan trọng trong việc thành nhiệm vụ chính trị của Học viện và ghi dấu ấn đậm nét trong nhiệm vụ NCKH và thúc đẩy phong trào học tập, làm cho chủ nghĩa Mác- Lên Nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh được thấm nhuần trong sinh viên Học viện. Trong thành tích giải Ba toàn quốc của Học viện Tài chính trong cuộc thi tìm “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, có vai trò to lớn của khoa Lý luận chính trị.

Đồng chí Trương Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã đánh giá công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội của chi bộ rất nghiêm túc. Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể chi bộ trong nhiệm kỳ qua, cũng như sự phát triển vững chắc của cả chi bộ qua các thời kỳ. Cả 2 nhiệm vụ NCKH và giảng dạy của chi bộ đã thực hiện trong nhiệm kỳ có khối lượng lớn, chất lượng cao, đột phá. Đồng chí  Trương Văn Quý mong muốn, với trình độ lý luận chính trị cao, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, luôn giữ vững chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao với các báo cáo, kiểm điểm được trình bày tại Đại hội. Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Đảng ủy Học viện Tài chính, Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 để khẳng định những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư khoa nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Vũ Thị Vinh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ với số phiếu đồng thuận cao. Đại hội cũng đã bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã khép lại một nhiệm kỳ hoạt động với nhiều thành công trên mọi mặt, mở ra một nhiệm kỳ mới với một tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực hoàn thành những phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong đại hội.

Một số hình ảnh khác

Đồng chí Dương Quốc Quân dẫn chương trình Đại hội

Hướng dẫn bỏ phiếu của Ban kiểm phiếu

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu lựa chọn đại biểu được tín nhiệm

 Thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

 Chúc mừng Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 3551

Danh sách liên kết