Tìm
English
Thứ tư, 31/01/2024 - 10:37

Đảng bộ Học viện Tài chính tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 09/01/2024, tại Hội trường A1 (số 58 - Lê Văn Hiến), Đảng ủy Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, về phía đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính có các đồng chí: Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ tài chính. Về phía đại biểu Đảng ủy Học viện, có đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Trương Thị Thủy - Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy HVTC, Phó Giám đốc HVTC; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Cấp ủy các Chi bộ và Trưởng các đơn vị trong toàn Học viện.

Các đồng chí đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính dự Hội nghị

 tổng kết công tác đảng năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023

Báo cáo đã chỉ rõ, trong năm 2023, Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện mà trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Công tác xây dựng đảng mà trọng tâm là xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được Đảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, nên tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, nghiên cứu và học tập; toàn Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất. Công tác xây dựng đảng, xây dựng Hệ thống chính trị Học viện tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Trong toàn Đảng bộ và Học viện thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Sau khi quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính Đảng ủy và 100% chi ủy, chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, 100% người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và 100% đảng viên viết bài thu hoạch.       

Đảng bộ và các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW; qua đó, đánh giá kết quả đạt được trên các mặt, phân tích hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm phát hiện các gương điển hình về tập thể, cá nhân tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân ra diện rộng, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới với những giải pháp có tính khả thi đem lại hiệu quả cao hơn.Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC, ngày 17/6/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính”.

Năm 2023, Đảng ủy Học viện đã quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Khối; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến điểm cầu Đảng bộ HVTC với sự tham gia của 738/745 đảng viên, đạt 99,1%.

Trên cơ sở Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Học viện đã xây dựng Hướng dẫn tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Học viện năm 2023 và triển khai tới 30 chi bộ để tổ chức thực hiện. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại từ các chi bộ. Tổng số chi bộ đánh giá phân loại: 30, trong đó, Số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 08; Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22; Số chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 0; Số chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ: 0…

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy chỉ đạo Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội CCB, Hội Sinh viên tiếp tục hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy Học viện và các chủ trương của cấp trên trực tiếp, phát huy hơn nữa vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên, tạo điều kiện để các đoàn viên, hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên. Tích cực hưởng ứng và vận động các đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các Chủ trương, Đường lối của Đảng, Luật pháp Nhà nước, qui định của Học viện. Chỉ đạo Hệ thống chính trị Học viện tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, triển khai các hoạt động thi đua sôi nổi kỷ niệm các ngày kỷ niệm trong năm và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tích cực các hội thi do Công đoàn Bộ Tài chính và Thanh đoàn tổ chức. Phối hợp Hội Thể thao ĐH&CN tổ chức thành công giải Bóng đá giáo viên 15 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023. Kết quả Học viện đạt Giải Nhì (huy chương bạc). Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm - Tài - Chính được thành lập, công đoàn kêu gọi đoàn viên công đoàn 100% tham ủng hộ quỹ.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động kết nối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; các diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa doanh nghiệp với sinh viên, hỗ trợ sinh viên cuối khóa tìm nơi thực tập, định hướng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp; các hoạt động theo nhu cầu của sinh viên.

Chỉ đạo sự phối hợp cả Hệ thống chính trị Học viện tuyên truyền, tổ chức thành công Đại Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện (1963 -2023). Qua đó, quảng bá hình ảnh của Học viện ra toàn xã hội, khu vực và quốc tế. Khẳng định hơn nữa giá trị thương hiệu của Học viện Tài chính trong hành trình 60 năm xây dựng, phát triển và hướng tới tương lai.

Dự thảo Báo cáo đã nêu lên một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

Đồng chí Trương Thị Thủy - Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVTC trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năn 2023

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Trương Thị Thủy - Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVTC đã khẳng định: Kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, để làm tốt công tác này, căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, trong năm 2023 UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác Kiểm tra, Giám sát hàng năm của UBKT, báo cáo BCHĐB phê duyệt và triển khai kế hoạch đến các thành viên UBKT và các chi bộ. Từ đầu năm 2023, UBKT đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định rõ các nội dung, mốc thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ, theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các tổ kiểm tra của UBKTĐU để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của các chi bộ; đôn đốc, kiểm tra việc tự kiểm tra, giám sát của chi ủy đối với hoạt động của chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo với cấp trên trực tiếp.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra bất thường đối với các chi bộ trong Đảng bộ. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% các chi bộ đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên ban hành trong năm, chi ủy các chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên thực hiện nghiêm túc Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, tăng cường công tác quản lý đảng viên thông qua công tác nắm bắt tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức cách mạng, nêu gương và động viên quần chúng chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp Nhà nước, cố gắng trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác Kiểm tra việc thực hiện các chủ trương lớn tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương sau: Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; Kiểm tra việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 45 – KH/ĐUTC của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ” của Đảng ủy Học viện; Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII…

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Trương Thị Thủy đã nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện, yêu cầu của Đảng ủy, ủy Ban KTĐU cấp trên, UBKT Đảng ủy Học viện cần tập trung xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 đã được nêu cụ thể trong Báo cáo.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTC; Trương Thị Thủy - Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Giám đốc Học viện điều hành tham luận

Tham gia tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận của các đồng chí là Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị … trong Đảng bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của chi bộ mình trong việc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận đã đề xuất một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính

 phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Học viện tài chính. Kết quả đã đạt được trong năm khẳng định sự nỗ lực của toàn Đảng bộ Học viện Tài chính nói chung, cũng như của toàn đảng viên trong Đảng bộ nói riêng. Để phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Học viện, đồng chí Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính mong mốn Đảng bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Thời gian tới, Đảng ủy tăng cường bám sát các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Tài chính góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ, sớm đưa Học viện Tài chính thành trung tâm Đào tạo Tài chính, Kế toán, ...  hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực và Quốc tế.

Các đồng chí đại biểu Đảng ủy Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Ủy viên BTV, Ban chấp hành,

 chi ủy các chi bộ thuộc Đảng bộ HVTC

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Cơ - Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao, sâu sắc tới Đảng ủy Học viện. Đảng ủy Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Đảng bộ Bộ Tài chính, để Đảng bộ Học viện Tài chính tiếp tục giữ vững truyền thống “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” hoàn thành các mục tiêu Đại hội VI Đảng bộ Học viện đề ra, xây dựng đảng bộ thành 1 tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hàng động, mạnh về năng lực lãnh đạo và uy tín. Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển (1963 - 2023), Đảng bộ HVTC sẽ chỉ đạo đưa HVTC lên một tầm cao mới, trở thành thương hiệu hàng đầu trong khối các trường kinh tế của cả nước, mang những giá trị truyến thống tinh túy và tốt đẹp nhất của mình đi khắp muôn nơi, hội nhập với toàn cầu, hòa mình chung với thế giới…Toàn Đảng bộ ,cán bộ, giảng viên, sinh viên các thế hệ HVTC tiếp tục đoàn kết, nỗ lực ko ngừng vì một HVTC thân yêu Tài - Tâm - Chính.

Bài: Văn phòng Đảng ủy; Ảnh: Ban CTCT và SV
Số lần đọc: 741

Danh sách liên kết