Tìm
English
Thứ hai, 20/05/2024 - 14:32

Phát huy vai trò của đoàn viên sinh viên Học viện Tài chính trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(HVTC)- Sáng 16/5/2024, tại trụ sở chính số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” trực tiếp và trực tuyến. Có hơn 280 bài viết của sinh viên tham gia Hội thảo, 66 bài được chọn đăng kỷ yếu. Có 04 tham luận được chọn trình bày tại Hội thảo.

Chủ tọa Hội thảo

Tham dự Hội thảo có NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. TS. Lưu Hữu Đức - Thư ký Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Giám đốc TT ĐMST&HTKN; GS.,TS. Chúc Anh Tú - Trưởng ban KT& QLCL; TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Quản lý khoa học; ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên; PGS., TS. Vũ Duy Vĩnh - Trưởng khoa Tài chính Quốc tế; PGS.,TS. Mai Ngọc Anh - Trưởng khoa Kế toán; ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị; TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Trưởng Khoa Cơ bản; TS. Tạ Đình Hòa - Bí thư ĐTN, Phó Giám đốc TT ĐMST&HTKN; TS. Phạm văn Hào - Phó Bí thư ĐTN.

TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư ĐTN Học viện, Ủy viên BTV Thành đoàn HN phát biểu đề dẫn Hội thảo

Trong phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư ĐTN Học viện, Ủy viên BTV Thành đoàn HN đã khẳng định vai trò quan trọng của đoàn viên sinh viên trong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: “Với tri thức, sự năng động và tinh thần tiên phong, họ có thể góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đoàn viên sinh viên cần nâng cao nhận thức và kiến thức lý luận, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, sáng tạo trong các hoạt động phong trào, kết nối và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, và gương mẫu trong đạo đức, lối sống” và nêu ý nghĩa của Hội thảo “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện naylà cơ hội quý báu để cùng nhau thảo luận, học hỏi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã đánh giá cao vai trò của Đoàn thanh niên trong tập hợp, định hướng cho sinh viên trong tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với việc triển khai các Hội thảo, triển khai hưởng ứng tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh… Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã tập hợp và định hướng đúng đắn để đoàn viên sinh viên tích cực khẳng định vai trò của mình đối với đất nước. NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy cũng cho biết, để năm bắt và có cái nhìn đúng đắn, sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng, mỗi sinh viên việc hiểu rõ, thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, cần được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Việc tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức là cơ hội để mỗi đoàn viên sinh viên lan tỏa những giá trị tốt đẹp, định hướng đúng đắn cho cộng đồng. Đồng thời, hoạt động này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý, những kỹ năng quan trọng trong thời đại ngày nay.

NGƯT. PGS.,TS. Trương Thị Thủy nhấn mạnh: Trong thời đại số hóa và bùng nổ thông tin, mỗi đoàn viên sinh viên cần tỉnh táo, tự trang bị cho mình khả năng phân biệt đúng sai, tránh bị lôi kéo bởi những thông tin xấu, độc. Điều này không chỉ đòi hỏi bản thân các em phải có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn cần có tư duy phản biện, khả năng phân tích và đánh giá thông tin một cách khách quan. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo. Vì vậy, các bạn sinh viên cần phải phát huy tối đa sự sáng tạo, sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để truyền tải những giá trị tư tưởng của Đảng một cách hấp dẫn, hiệu quả. Những bài viết, hình ảnh hay các buổi tọa đàm trực tuyến có thể là công cụ hữu hiệu để các bạn thực hiện nhiệm vụ này.

PGS., TS. Phan Thị Thoa - Trưởng BM Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Với tham luận mở đầuNhững vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Liên hệ qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, PGS., TS. Phan Thị Thoa - Trưởng BM Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thông qua bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã đề ra đường lối, chủ trương phù hợp, đúng đắn, đưa đất nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước được độc lập, thống nhất, tư do và cuộc sống nhân dân ngày càng được nâng cao… PGS., TS. Phan Thị Thoa dẫn dắt người nghe bằng minh chứng từ thực tiễn của lịch sử và công cuộc đổi mới đất nước và khẳng định: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọnglà bài viết rất quan trọng, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội thảo đã diễn ra 3 phần. Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Phần 2: Thực trạng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với đoàn viên, sinh viên và Phần 3: Giải pháp phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Sinh viên Phạm Mai Thùy Linh - CQ59/11.05 trình bày tham luận

Trong Phần 1, tham luận “Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn và phương thức của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay” của tác giả Đoàn Hương Giang - CQ59/09.04 và Phạm Mai Thùy Linh - CQ59/11.05. Tham luận đã chỉ ra những âm mưu và thủ đoạn thường được các thế lực thù địch sử dụng như: Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng; Bóp méo các sự kiện chính trị và các vụ việc nhạy cảm; Bôi nhọ và nói xấu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Sinh viên Đinh Thái Ninh - CQ59/22.04CLC trình bày tham luận

Trong phần 2, tham luận “Tăng cường công tác thanh vận trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của sinh viên Đinh Thái Ninh - CQ59/22.04CLC đã khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ ra thực trạng của công tác thanh vận hiện nay với những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục. Tham luận cũng chỉ ra phương hướng để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác này.

Sinh viên Phạm Quốc Hưng - CQ59/06.07CLC trình bày tham luận

Tham luận “Phát huy vai trò truyền thông của CLB Lý luận trẻ trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Đinh Phương Anh - CQ59/02.02 và Phạm Quốc Hưng - CQ59/06.07CLC đã nêu vai trò của CLB Lý luận trẻ trong triển khai các hoạt động đa dạng, phong phú tập hợp đoàn viên sinh viên để cùng nhau tìm hiểu, trao đổi về kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm trong nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác lại. CLB cũng tạo ra phong trào sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong đoàn viên thanh niên thông qua các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Tham luận cũng đưa ra một số giải pháp mang tính thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB.

Sinh viên đặt câu hỏi cho các tác giả có bài tham luận trình bày tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, nhiều phản biện và những câu hỏi đặt ra cho các tác giả và Ban Tổ chức Hội thảo đã được giải đáp. TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư Đoàn thanh niên đã nhấn mạnh: Luôn cảnh giác, tỉnh táo với các âm mưu và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Chúng núp bóng dưới các vỏ bọc “dân chủ” “hòa bình” “nhân quyền” vì vậy việc đọc, tìm hiểu nên chọn lọc những trang tin chính thống. Like, chia sẻ phải có trách nhiệm và sáng suốt.

Phạm Văn Hào – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện trình bày Báo cáo tổng kết hội thảo

Trong Báo cáo tổng kết Hội thảo do TS. Phạm Văn Hào – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Học viện trình bày đã cho biết, Hội thảo đã thu hút được hơn 280 bài viết từ các tác giả là các bạn sinh viên, đoàn viên ưu tú. Điều này minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và ý thức đóng góp tích cực của các bạn đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Tổ chức đã chọn lọc và đăng 66 bài viết xuất sắc vào kỷ yếu hội thảo. Những bài viết này không chỉ có giá trị khoa học cao mà còn thể hiện được sự nghiên cứu nghiêm túc, tâm huyết và sáng tạo của các tác giả. Đại biểu tham gia đã được lắng nghe và thảo luận sôi nổi về 4 tham luận trực tiếp tại hội trường. Các tham luận này đã mang đến những góc nhìn đa chiều, từ lý luận đến những ý tưởng sáng tạo và những giải pháp thiết thực cho công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Ban tổ chức đã trao giải sinh viên đạt giải NCKH Đoàn Thanh niên năm học 2023-2024. Tham luận “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên Học viện Tài chính trong giai đoạn hiện nay” của Lò Văn Diễm- CQ59/15.04 đã đạt trao giải Best Presentation của Hội thảo.

 Sinh viên đạt giải NCKH dự thi cấp ĐTN năm học 2023-2024 được trao Giấy khen tại chương trình

Hội thảo “Phát huy vai trò của đoàn viên, sinh viên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” có ý nghĩa thực tiễn lớn trong bối cảnh các thế lực thù địch đang dùng mọi âm mưu thủ đoạn xảo quyệt để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Hội thảo không chỉ là diễn đàn để giảng viên, sinh viên cùng trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng.

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI NCKH DỰ THI CẤP ĐOÀN TN NĂM HỌC 2023 - 2024

Sinh viên thực hiện

Lớp

Người hướng dẫn

Xếp giải

Lê Thị Hằng
Phạm Bùi Mỹ Hoa
Đoàn Thị Dung
Lê Trọng Anh

CQ59/63.02
CQ59/62.01
CQ59/62.01
CQ59/62.02

ThS. Hoàng Hữu Sơn
Khoa HTTTKT

Nhất

Vũ Thị Minh Phương
Lê Thị Ngọc
Lò Văn Diễm
Nguyễn Ánh Dương

CQ58/31.03 CQ59/11.05 CQ59/15.04 CQ59/11.04

TS. Tạ Đình Hòa
Khoa Ngoại ngữ

Nhất

Đỗ Phạm Nhật Nam
Nguyễn Bùi Minh Khang
Nguyễn Minh Anh
Đinh Anh Quân
Vũ Uyên Nhi

CQ58/11.01CLC
CQ58/11.01CLC
CQ60/11.08CLC
CQ60/11.06
CQ60/22.03CLC

TS. Nguyễn Hữu Tân
Ban HTQT

Nhất

Phạm Thị Thanh Loan
Phạm Bảo Ngọc
Vương Minh Ngọc

CQ58/22.04
CQ58/61.02
CQ58/61.02

TS. Nguyễn Đình Hoàn
Khoa Kinh tế

Nhì

Nguyễn Thúy An
Phạm Thị Phương Linh
Lưu Nhật Linh
Mai Nguyễn Phương Thảo
Lê Đoàn Phương Nhi

DDP0602

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hòa
Khoa TCDN

Nhì

Nguyễn Ngọc Mai

CQ59/62.02

ThS. Hoàng Hải Ninh
Khoa Kinh tế

Nhì

Lưu Thị Khánh Ly
Nguyễn Mai Ánh

CQ59/63.02
CQ59/63.02

TS. Lê Thanh Dung
Khoa TCC

Nhì

Nguyễn Quang Lan
Phùng Dương Hoàng Nam
Phạm Khánh Toàn
Vũ Ngọc Huyền Trang
Ngô Hà Linh

CQ58/01.02
CQ60/15.03
CQ60/22.03CLC
CQ59/08.01
CQ 60/11.06

TS. Lê Thị Hồng Nhung
Khoa LLCT

Nhì

Phạm Linh Chi
Hoàng Thị Vân Chi
Lê Vũ Thu Phương

CQ60/11.01CLC CQ60/11.01CLC CQ59/21.08CLC

TS. Lưu Hữu Đức
Ban QLĐT

Nhì

Lê Minh Thu
Trần Nguyễn Phương Linh
Lê Huyền Cơ
Phạm Ngọc Ánh
Chu Minh Hoàng

CQ58/11.03CLC CQ58/06.04CLC CQ59/11.03CLC CQ59/22.06CLC CQ59/08.04

ThS. Bùi Văn Tiên

Ba

Phan Châu Anh
Trần Thị Mai Linh

CQ58/21.03CLC
CQ59/22.05CLC

TS. Ngô Văn Lượng
Khoa Kế toán

Ba

Hoàng Thị Kim Ngân

CQ58/21.01CLC

ThS. Nguyễn Bá Linh
Khoa Kế toán

Ba

Đặng Thùy Dương
Hoàng Trần Thu Trang
Tô Hoài Ngân
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Vũ Thị Hạ Uyên

CQ59/11.06CLC
CQ59/11.06CLC
CQ59/11.06
CQ60/11.01
CQ60/09.03

TS. Hồ Quỳnh Anh
Khoa TCDN

Ba

Nguyễn Thị Kiều Trinh
Lưu Thị Huyền Trang
Vũ Phương Nhung
Nguyễn Ngọc Thơm

CQ59/21.09 CQ59/22.01 CQ59/22.04 CQ59/22.05

ThS. Đinh Thị Len
Khoa QTKD

Ba

Phạm Huyền Diệp
Lê Thị Quỳnh Đan
Nguyễn Vũ Phương Anh
Nguyễn Thị Mai Hương
Phạm Thị Thanh Hiền

CQ59/62.02
CQ59/62.02
CQ59/62.01
CQ59/62.01
CQ59/62.02

TS. Phạm Văn Hào
Khoa TCC

Ba

Lê Nhật Hoa
Đỗ Thị Diễm Quỳnh
Nguyễn Đức Tiến

CQ58/21.15
CQ58/22.04
CQ58/22.07

ThS. Bùi Văn Hóa
Khoa LLCT

KK

Nguyễn Vũ Châu Anh
Trần Thị Hoài Anh
Nguyễn Hải Phong

CQ58/11.05 CQ58/09.03 CQ58/51.02

ThS. Phan Thị Xuân
Khoa Ngoại ngữ

KK

Lê Quỳnh Nga

CQ58/32.02

TS. Đào Duy Thuần
Khoa TCQT

KK

 

Một số hình ảnh khác:

Đại biểu tại hội thảo

TS. Tạ Đình Hòa – Bí thư ĐTN Học viện, Ủy viên BTV Thành đoàn HN tặng hoa cho PGS., TS. Phan Thị Thoa - Trưởng BM Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các giảng viên và sinh viên được trao Giấy khen trong NCKH đạt giải NCKH dự thi cấp đoàn tn năm học 2023 – 2024

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 765
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết