Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Ban Quản trị thiết bị
- Địa chỉ: Phòng 203 nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;
- Điện thoại: 043 8362 155
- Hòm thư: banqttb@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Ban Quản trị – Thiết bị được thành lập theo quyết định của Học viện Tài chính năm 2002. Nguyên từ Phòng QTTB của Trường đại học Tài chính Kế toán Hà nội cũ. Phòng QTTB của trường đại học Tài chính Kế toán được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị năm 1972.

I. Giới thiệu

Tên đơn vị: Ban Quản trị thiết bị.

Địa chỉ: Phòng 203 nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội  

ĐT: 043 8362 155           

Email: banqttb@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển

Ban Quản trị – Thiết bị được thành lập theo quyết định của Học viện Tài chính năm 2002. Nguyên từ phòng QTTB của Trường đại học Tài chính Kế toán Hà nội cũ. Phòng QTTB của trường đại học Tài chính Kế toán được tách ra từ phòng Hành chính Quản trị năm 1972.

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc; mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm hàng năm trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị thuộc Học viện.

- Quản lý về đất đại, cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc trong Học viện

- Mua sắm trang thiết bị (trừ phần công nghệ thông tin), văn phòng phẩm phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập của cán bộ, sinh viên trong Học viện  theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, của Bộ Tài chính và của Học viện.

- Quản lý, phục vụ công tác giảng đường, bố trí hội trường theo kế hoạch đào tạo của Học viện.

- Quản lý, phục vụ công tác điện, nước;

- Quản lý kho

- Quản lý và phục vụ bể bơi

- Quản lý và phục vụ Hội trường 700 chỗ

- Quản lý và phục vụ hệ thống điện thoại

- Tổ chức đánh giá, lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tài sản và trang bị theo yêu cầu của Học viện và của Bộ.

- Quản lý, phân bổ và bố trí sử dụng trụ sở làm việc, học tập và nhà ở cho các cá nhân, đơn vị thuộc Học viện sau khi có ý kiến phê duyệt của Giám đốc Học viện.

- Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị từ nơi thừa sang nơi thiếu sau khi có ý kiến phê duyệt của Giám Đốc Học viện.

- Quản lý hoạt động dịch vụ tổng hợp phục vụ cán bộ, viên chức và sinh viên.

- Công tác vệ sinh công sở

VI. Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng ban

Dương Văn Hướng

Cử nhân

 04 38362155        098 5322377

huongqttb@gmail.com

Phó trưởng ban

Hồ Xuân Đông

Thạc sỹ

0936167333

donghx.hvtc@gmail.com

 
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Sâm Thạc sỹ 04 38362155  nguyenvansam@hvtc.edu.vn

1. Trưởng ban        

  
Dương Văn Hướng

  • Phân công công tác

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện toàn bộ về hoạt động của Ban.

Trực tiếp phụ trách các công việc:

- Công tác chính trị-tư tưởng, tổ chức thi đua khen thưởng.

- Cung ứng, kho, bể bơi

- Xây dựng, sửa chữa lớn

2. Phó trưởng ban

Nguyễn Văn Sâm 

  • Phân công nhiệm vụ

Giúp trưởng ban, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Công tác quản trị tại số 8 PHC, 53E PPT

- Xây dựng, sửa chữa nhỏ  

- Tổ điện nước.

3. Phó trưởng ban

  Hồ Xuân Đông

  • Phân công nhiệm vụ

Giúp trưởng ban, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Phụ trách tổ Giảng đường, vệ sinh

 - Công tác quản trị tại cơ sở Đức Thắng

V. Thành tích của đơn vị

Được tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập các năm học và giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính.