Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Tài chính Công
- Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 043 8386867
- Hòm thư: khoatcc@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn/
Khoa Tài chính công đào tạo các chuyên ngành: Quản lý tài chính công, Phân tích chính sách tài chính, Kế toán công.

1. Quá trình thành lập và phát triển

- 1965-1973: Khoa Tài chính Ngân sách: Đào tạo các chuyên ngành như: Ngân sách nhà nước, Thu quốc doanh và Thuế, Cấp phát và cho vay vốn ĐTXD cơ bản;

- 1973-1983: Khoa Tài chính: Đào tạo các chuyên ngành: Ngân sách nhà nước, Thu ngân sách nhà nước, Cấp phát và cho vay vốn ĐTXDCB, Tài chính công nghiệp, Tài chính Nông nghiệp, Tài chính Thương nghiệp, Tài chính xây dựng cơ bản;

- 1983-1995: Khoa Tài chính Ngân sách: Đào tạo các chuyên ngành: Ngân sách nhà nước, Thu ngân sách nhà nước, Cấp phát và cho vay vốn ĐTXDCB, Bảo hiểm, Quản lý kho bạc Nhà nước;

- 1995-1998: Khoa Tài chính Nhà nước: Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý tài chính Nhà nước, Thuế Nhà nước, Tài chính quốc tế;

- 1998-2002: Khoa Tài chính Nhà nước: Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý tài chính Nhà nước, Thuế Nhà nước;

- Từ 2002- Nay: Khoa Tài chính công: Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý tài chính công, Phân tích chính sách tài chính, Kế toán công.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Đào tạo cán bộ tài chính có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành: Quản lý tài chính công; Kế toán công; và Phân tích chính sách tài chính;

- Tham gia đào tạo cao học và nghiên cứu sinh ngành Tài chính – Ngân hàng;

- Nghiên cứu khoa học về tài chính, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập các môn học do Khoa đảm nhận;

- Đội ngũ cán bộ giáo viên hiện nay: 39 người (trong đó NGƯT: 2, PGS: 4, TS: 14 NCS: 5, Ths: 16; 2 học viên cao học và 2 cử nhân);

- Số lượng sinh viên hiện nay: 1.104

- Đến năm học 2014-2015, Khoa Tài chính công đã tham gia đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 49 khóa đại học dài hạn, 14 khóa chuyên tu tập trung, 16 khóa đại học ngắn hạn (caođẳng), 39 khóa đại học tại chức;

- Những năm 1987-1993, Khoa tham gia đào tạo nhiều khóa đại học cho 2 nước bạn Lào và Campuchia ở Viên Chăn và Phnom Pênh. Những năm qua Khoa cũng góp phần đào tạo nhiều sinh viên Lào học tập tại Trường Đại học Tài chính kế toán và trực tiếp tại các chuyên ngành của Khoa;

- Từ 1995, Khoa còn tham gia đào tạo sau đại học gồm các công việc: giảng dạy cho các lớp cao học và nghiên cứu sinh, hướng dẫn các luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, tham gia các hội đồng chấm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ;

- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Học viện và cấp Bộ môn. Tổ chức nhiều cuộc Hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Hàng năm, bình quân Khoa có khoảng 20 bài báo gửi đăng các tập san, tạp chí;

- Biên soạn giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học cho tất cả các môn học do Khoa đảm nhận;

- Chất lượng học tập của sinh viên trong Khoa ngày càng được nâng cao. Hàng năm, đều có nhiều đề tài NCKH của sinh viên thuộc Khoa tham gia dự thi sinh viên NCKH và đều có 2-3 đề tài được lựa chọn dự thi ở Bộ Giáo dục và đào tạo. Nhiều sinh viên tham gia viết bài cho nội san NCKH sinh viên. Hàng năm Khoa đều tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên theo các chủ đề thiết thực phục vụ cho học tập và tập dượt NCKH của sinh viên.

3. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

PGS.,TS.NGƯT Phạm Ngọc Dũng

Phó trưởng khoa

TS.Nguyễn Trọng Hòa

TS. Bùi Tiến Hanh

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Pham Ngọc Dũng PGS.,TS.NGƯT

0913562490

dung_phmngc@yahoo.com

Phó khoa

Nguyễn Trọng Hòa Tiến sĩ

0912566786

nguyentronghoa@hvtc.edu.vn

Phó khoa

Bùi Tiến Hanh

Tiến sĩ

0913034920

buitienhanh@hvtc.edu.vn

4. Thành tích

- Năm 1998 Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Năm 2001 Khoa được tặng Huân chương lao động hạng 3;

- Nhiều năm được nhận danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc Bộ khen”.

5. Giới thiệu các chuyên ngành

5.1. Chuyên ngành Quản lý Tài chính công (Mã số 01)

- Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Quản lý Tài chính công

 • Trang bị các kiến thức chuyên sâu về lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính công bao gồm: quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị sử dụng ngân sách của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý tài chính công.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên chuyên ngành Quản lý Tài chính công có thể đảm nhận những công việc chuyên môn quản lý tài chính công ở những cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả nước thuộc phạm vi quản lý của trung ương và các cấp chính quyền địa phương. Cụ thể:

 • Cơ quan Quản lý Tài chính công thuộc các cấp chính quyền nhà nước như cơ quan Tài chính; cơ quan Thuế; cơ quan Hải quan; Kho bạc Nhà nước; cơ quan Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan Dự trữ Quốc gia.
 • Cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập như Văn phòng Quốc hội; Văn phòng chính phủ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân; các Bộ; các Sở, Phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, bảo tàng... 
 • Các cơ quan thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam…
 • Các cơ quan quản lý các quỹ ngoài ngân sách như Dự trữ Nhà nước; Bảo hiểm Xã hội; các quỹ công khác ngoài ngân sách nhà nước.
 • Giảng dạy và nghiên cứu về quản lý tài chính công tại các học viện, viện; trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước.
 • Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính công cho các cấp chính quyền nhà nước, bộ ngành và các tổ chức quốc tế.

5.2. Chuyên ngành Kế toán công (Mã số 23)

- Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành

 • Kế toán công là nhằm đào tạo các cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình độ đại học trở lên nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực công.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công được trang bị kiến thức sâu rộng cả lý thuyết lẫn thực tiễn, cả nghiên cứu lẫn thực hành về ngành kế toán, tài chính, trong đó trọng tâm vào lĩnh vực kế toán, tài chính công.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

 • Sinh viên có thể linh hoạt và chủ động thích ứng được với hầu hết các khu vực và lĩnh vực nghề nghiệp trên thị trường lao động.
 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công không những có rất rất nhiều cơ hội trong thị trường lao động trong nước, mà còn có nhiều cơ hội tại thì trường lao động quốc tế, tương lai gần sinh viên Kế toán công hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một trong những thành viên cốt cán nghiên cứu triển khai dự án chuẩn mực Kế toán công và Tổng kế toán Nhà nước ở Việt Nam.
 • Đồng thời, sinh viên Kế toán công cũng hoàn toàn có thể trở thành cánh tay phải – người trợ lý đắc lực cho các chủ tài khoản ở chính quyền Trung ương và địa phương, và rất có thể , trong tương lai, chủ tài khoản sẽ là những sinh viên đã từng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công, người dẫn dắt, chi phối nền tài chính quốc gia.

5.3. Chuyên ngành Phân tích chính sách (Mã số 18)

- Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính:

 • Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Tài chính-ngân hàng, về khoa học xã hội.
 • Có đủ kỹ năng và năng lực phân tích để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp cao, có tính liên ngành trong phân tích chính sách tài chính; có khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp và phân tích tác động của chính sách tài chính đến các chủ thể trong nền kinh tế.
 • Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về nhân lực ngành Tài chính ngân hàng và có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

 • Với khu vực Nhà nước : Ở cấp Trung ương, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về thực thi và phân tích chính sách tại các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện nghiên cứu thuôc các bộ, ban ngành liên quan – như Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc), Bộ Kế Hoạch đầu tư, Ngân hàng Nhà Nước, Bộ công thương…cũng như các Bộ, Ngành khác. Ở câp địa phương sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, các Sở, Ban, Ngành ở địa phương là những cơ quan hành chính nhà nước liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Sinh viên cũng có chuyên môn để có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương.
 • Với khu vực doanh nghiệp và các tổ chức ngoài nhà nước : Do kiến thức và kỹ năng được cung cấp đa dạng nên sinh viên chuyên ngành phân tích chính sách tài chính có thể làm phân tích tài chính và thẩm định dự án, quản lý dự án, chuyên viên phân tích đầu tư, phân tích tài chính tại các bộ phận kế hoạch, tài chính, tư vấn, hoạch định chiến lược của các Tổng công ty, các công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Sinh viên chuyên ngành cũng có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty chứng khoán…
 • Ngoài ra sinh viên chuyên ngành cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, cũng như nhân viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính.

Hình ảnh các bộ môn:

Bộ môn Kế Toán công

Bộ môn Quản lý Tài chính công

Bộ môn Quản lý Tài chính công và nghiên cứu sinh

Bộ môn Phân tích chính sách tài chính

Bộ môn Tài chính Tiền tệ