Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Lý luận Chính trị
- Địa chỉ: phòng 110 nhà Hiệu bộ Học vịên Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, Hà nội
- Điện thoại: 0438385507/110
- Hòm thư: thachvanthanh@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Khoa Lý luận Chính trị thành lập theo quyết định số 435/ QĐ-HVTC ngày 7 tháng 5 năm 2008 của Giám đốc Học viện Tài chính, trên nền tảng của khoa Mác- Lê Nin thành lập năm 1963 và Khoa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 1237/ QĐ- BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

1. Tên đơn vị: Khoa lý luận chính trị

  • Địa chỉ: phòng 110 nhà Hiệu bộ Học vịên Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ liêm, Thành phố Hà nội.
  • Số điện thoại: 0438385507 - 110.

2. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa lý luận chính trị thành lập theo quyết định số 435/ QĐ-HVTC ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Giám đốc Học viện Tài chính, trên nền tảng của khoa Mác- Lê Nin thành lập năm 1963 và Khoa Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành lập theo quyết định số 1237/ QĐ- BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

3.​ Chức năng nhiệm vụ

Khoa lý luận chính trị có nhiệm vụ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn khoa học lý luận chính trị Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh.

Đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa: 40 ( 01 phó giáo sư, 11 TS, 25 ThS, 14 Giảng viên chính, 04 giảng viên đang theo học lớp NCS ở ngoài Học viện).

4. Ban chủ nhiệm khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Vũ Thị Vinh

PGS.,TS

37540651

vuthivinh@hvtc.edu.vn

Vuvinh1967@yahoo.com

Phó trưởng khoa Cao Thị Thảo Thạc sỹ 22108555

thaotthcm@gmail.com

caothithao@hvtc.edu.vn

  

  Trưởng khoa

PGS.,TS Vũ Thị Vinh

Phó khoa:

 ThS. Cao Thị Thảo

5. Các môn học giảng dạy của khoa:

   -  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin

   -  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   - Bộ Tư tưởng Hồ Chí Minh

   - Xã hội học

   - Lịch sử các Học thuyết kinh tế

   - Cơ sở văn hóa Việt Nam

6. Những thành tích chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác

    - Nhiều năm qua khoa liên tục giảng dạy, NCKH và hướng dẫn cho các hệ sinh viên Học viện Tài chính: Hệ đại học chính quy tập trung, hệ đại học tại chức, hệ đại học văn bằng 2, hệ liên thông đại học trong và ngoài nước. Giảng dạy và NCKH cho các lớp cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào theo khối lượng đào tạo của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện tài chính.

   - Công trình nghiên cứu khoa học: hàng năm khoa tổ chức hội thảo khoa học trong khối giáo viên, hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp khoa cấp Học viện đạt giải cao. Hướng dẫn sinh viên dự thi Olimpic các môn khoa học Mác- Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt giải nhì khu vực phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các bộ môn tổ chức hội thảo, biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tổ chức thi sinh viên giỏi năm học. Đã bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp bộ và cấp Học viện.

Thành tích đạt được về các danh hiệu thi đua:

   Tập thể:

   + Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen

    Bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê Nin năm 1998, 2008

    Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam năm 2002, 2008

    Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh năm 2002, 2011.

  Tập thể khoa và các bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Bằng khen Bộ trưởng và tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ.

   Cá nhân:

   - 01 Đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng 3

   - 01 Đồng chí được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc

   - 09 Đồng chí được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

   - 12 đồng chí được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

   - 18 Đồng chí được tặng Huy chương vì sự nghiệp Tài chính

   - 15 Đồng chí được tặng danh hiệu CSTĐ ngành Tài chính

   Tập thể đơn vị khoa và bộ môn:

   Cá nhân: Hàng năm có 70% giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 30% giáo viên đạt danh hiệu bằng khen Bộ trưởng và CSTĐ ngành Tài chính.