Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Ngoại ngữ
- Địa chỉ: P.204, KTX B5, Học viện Tài chính, Đường Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04) 37524964
- Hòm thư: Khoangoaingu@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2007 theo QĐ số 140/QĐ-HVTC ngày 13/3/2007

I. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: P.204, KTX B5, Học viện Tài chính, Đường Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: (04) 37524964

- Email: Khoangoaingu@hvtc.edu.vn

II.Quá trình hình thành và phát triển

- Được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2007 theo QĐ số 140/QĐ-HVTC ngày 13/3/2007

- Khi thành lập khoa có tổng só cán bộ, giảng viên là: 28

- Được chia thành 3 bộ môn: Ngoại ngữ, Tiếng Anh TCKT và Lý thuyết tiếng và dịch

III. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo cử nhân tiếng Anh TCKT hệ đại học chính quy có trình độ tiếng Anh vững vàng, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán … đạp ứng được nhu cầu sử dụng của các cơ quan Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế đối ngoại …

- Giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga cho sinh viên ở tất cả các chuyên ngành đào tạo của Học viên từ hệ Đại học chính quy, VHVL, liên thông, bằng 2 đến cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành kinh tế tài chính ở Học viện.

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn các loại giáo trình, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Biên, phiên dịch hội nghị, hội thảo, đón tiếp các đoàn công tác ra và vào … theo yêu cầu của Học viện, Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện.

1. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

Th.s. Phạm Thị Lan Phương  

Phó trưởng khoa

Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang 

Th.S Trần Hương Giang

4. Thành tích đã đạt được:

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa và các Bộ môn đã đạt được những thành tích như sau:

Khoa/ Bộ môn

Danh hiệu khen thưởng

Năm/ năm học

Số Quyết định

Khoa Ngoại ngữ

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Bằng khen của Bộ trưởng

154/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn Ngoại ngữ

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Bằng khen của Bộ trưởng

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn LTT & dịch

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Bằng khen của Bộ trưởng

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

Tập thể LĐXS

1017/QĐ-BTC ngày 1/6/2015

Bộ môn TA TCKT

Tập thể LĐTT

2009-2010

803/QĐ-HVTC ngày 11/8/2010

Tập thể LĐXS

2955/QĐ-BTC ngày 12/11/2010

Tập thể LĐTT

2010-2011

633/QĐ-HVTC ngày 18/8/2011

Tập thể LĐXS

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2011

Bằng khen của Bộ trưởng

1078/QĐ-HVTC ngày 8/12/2012

Tập thể LĐTT

2011-2012

831/QĐ-HVTC ngày 6/9/2012

Tập thể LĐXS

3304/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012

Tập thể LĐTT

2012-2013

811/QĐ-HVTC ngày 30/8/2013

Tập thể LĐXS

152/QĐ-BTC ngày 20/1/2014

Bằng khen của Thủ tướng CP

524/QĐ-TTg ngày 14/4/2014

Tập thể LĐTT

2013-2014

1350/QĐ-HVTC ngày 10/12/2014

  • Trong cuộc thi tiếng hát Học viện Tài chính chào mừng 50 thành lập Học viện, Khoa đã dành được 02 giải A đồng ca và đơn ca, 01 giải C tốp ca và giải nhất toàn đoàn.

IV. Nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức:

* Các bộ môn trong khoa:

          + Bộ môn Ngoại ngữ:

              Trưởng bộ môn: Th.S Trần Thị Thu Nhung

              Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Thùy Hương

              Phó trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thị Liên Ngọc

          + Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch:

              Trưởng bộ môn: Th.S Phạm Thị Lan Phương

              Phó trưởng bộ môn: Th.S Cao Phương Thảo

          + Bộ môn Tiếng Anh TCKT:

              Trưởng bộ môn: Th.S Trần Hương Giang

              Phó trưởng bộ môn: Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang

              Phó trưởng bộ môn: Th.S Trương Minh Hạnh

* Hội đồng khoa học

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương

- Phó chủ tịch - Thư ký: Th.S Trần Hương Giang

- Ủy viên: + Th.S Trần Thu Nhung

                 + Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang

* Hội đồng thi đua khen thưởng

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương - Trưởng Khoa, Trưởng BM LTT&Dịch

- Phó chủ tịch: Th.S Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Công đoàn

- Ủy viên: + Th.S Trần Hương Giang - Trưởng Bộ môn TATCKT

                 + Th.S Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban nữ công

                 + Th.S Tạ Đình Hòa - Bí thư Liên chi Đoàn

* Công đoàn Khoa:

- Chủ tịch: Th.S Nguyễn Thị Thúy

- Phó chủ tịch: Th.S Trần Thu Nga

* Liên chi Đoàn Khoa:

- Bí thư: Th.S Tạ Đình Hòa

- Phó Bí thư: Hà Thị Phương Mai

2. Đội ngũ viên chức:

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 52

          + Bộ môn Ngoại ngữ: 31

          + Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch: 9

          + Bộ môn Tiếng Anh TCKT: 10

          + Cán bộ văn phòng khoa: 02

Trong đó có 04 nghiên cứu sinh, 34 thạc sỹ, 14 cử nhân.