Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Tại chức
- Địa chỉ: Số 53E Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 7.338.680
- Hòm thư: khoataichuc@hvtc.edu.vn
- Fax: 04. 37 338 681
- Website: http://hvtc.edu.vn
Được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 1968

I. Giới thiệu

  •  Tên đơn vị: Khoa Tại chức
  •  Địa chỉ: Số 53E Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (Đối diện cửa số 10 Sân vận động Hàng Đẫy).
  • -Điện thoại: 043.7.338.680/043.7.338.681/043.7.338.682
  •  Email: khoataichuc@hvtc.edu.vn
  • Fax: 043.7.338.681
  • Website: http://hvtc.edu.vn/khoataichuc 

II. Quá trình thành lập và phát triển

- Khoa Tại chức được thành lập ngày 8 tháng 4 năm 1968.

- Tổng số cán bộ, giảng viên trong Khoa hiện tại: 09 người, trong đó có 1 Phó Giáo sư, tiến sĩ; 4 thạc sĩ; 4 giảng viên kiêm chức.

- Trưởng Khoa qua các thời kì:

+ Thầy giáo Dương Minh Thi (1968-1972)

+  Thầy giáo Trần Hữu Trinh (1972-1976)

+  Thầy giáo Trần Hữu Lộc (1976-1980)

+  PGS.TS.NGƯT Lê Gia Lục (1981-1986)

+  GS.TS.NGND Vũ Văn Hóa (1986-1990)

+  NGƯT Lê Văn Hảo (1991-1996)

+  ThS Nguyễn Thị Đoan Trang (1997-2004)

+  ThS Đặng Văn Rĩnh (2005-1/2013)

+  PGS.TS Lê Xuân Trường (10/2013-Nay)

- Phó trưởng khoa qua các thời kì:

- ThS. Đặng Văn Rĩnh (1996-2004)

- NGƯT Nguyễn Xuân Tú (1993-2002)

- CN Trần Thị Chiên (Phụ trách) (1/2013-9/2013)

- ThS Nguyễn Quốc Tuấn (2004-nay)

- ThS Nghiêm Thị Thủy (2013-T4/2016)

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng và triển khai kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

- Xây dựng kế hoạch và điều hành quá trình giảng dạy, học tập cho các lớp sinh viên hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và các Trung tâm (Trường) đăng cai mở lớp, quản lý việc thực hiện quy chế và quy trình đào tạo Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

IV. Giới thiệu Ban chủ nhiệm Khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Lê Xuân Trường

PGS.,TS

043.7.338.680

lexuantruonghvtc@gmail.com

Phó trưởng khoa

Nguyễn Quốc Tuấn

Thạc sỹ

043.7.338.681

tuanhvtc1958@gmail.com

Ban chủ nhiệm Khoa Tại chức bao gồm 03 đồng chí: 01 Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.

Trưởng khoa

PGS., TS. Lê Xuân Trường

Ths. Nguyễn Quốc Tuấn

V. Phân công nhiệm vụ từng người trong Ban Lãnh đạo

1. Trưởng khoa: PGS.TS Lê Xuân Trường

+ Chỉ đạo và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về toàn bộ các hoạt động của Khoa.

+ Phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Khoa.

+ Tổ chức và thực hiện kế hoạch tuyển sinh và tốt nghiệp hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học hàng năm.

+ Quản lý và kiểm tra việc thực hiện quy chế đối với hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học trên cơ sở các văn bản của Bộ và của Học viện về tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp.

+ Tham gia xây dựng, cải tiến nội dung, chương trình hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

+ Xây dựng và trình Giám đốc các quy chế, quy định liên quan đến đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học.

+ Giải quyết các trường hợp chuyển trường.

2. Phó Trưởng khoa: Nguyễn Quốc Tuấn

+ Theo dõi, quản lý toàn bộ tài sản của Khoa và của Học viện.

+ Tổng hợp báo cáo các kỳ học, phân loại sinh viên hệ Đại học vừa làm vừa học, Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học, Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học hàng năm, lưu giữ tài liệu và bài thi tốt nghiệp.

+ Duyệt, tổ chức lưu giữ hồ sơ tuyển sinh và kiểm tra văn bằng đầu vào các lớp, các khóa sinh viên.

+ Tổ chức quản lý đề thi các môn học và tham gia các công tác thanh tra đào tạo của Học viện.

+ Theo dõi tổ chức thi lại ở các đơn vị liên kết, phân công và kiểm tra cán bộ, giáo viên coi thi các lớp của Khoa quản lý.

+ Kiểm tra tình hình phân công và thực hiện kế hoạch giảng dạy, chấm thi, trả bài, trả điểm của các Bộ môn.

+ Giải quyết việc miễn học, miễn thi, xác nhận sinh viên đang học các lớp, các khóa và kết quả học tập của sinh viên hàng năm và các năm, xác minh văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức.

VI. Thành tích của Khoa

- Tập thể Khoa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- 04 cán bộ, giảng viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

- Nhiều lượt cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng và các phần thưởng cao quý khác.