Tiếng Việt | English | Mobile
  TỔ CHỨC
Khoa Cơ bản
- Địa chỉ: Phòng 109 Nhà Hiệu Bộ, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0438386867/107
- Hòm thư: Khoacoban@hvtc.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://hvtc.edu.vn
Khoa Cơ bản thành lập tháng 01 năm 2002, bao gồm các bộ môn như: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

I. Liên hệ

- Tên đơn vị: Khoa Cơ bản

- Địa chỉ: Phòng 109 Nhà Hiệu Bộ, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 38386867 - 107

- Email: Khoacoban@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Cơ bản thành lập tháng 01 năm 2002, bao gồm các bộ môn như: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Hiện nay, Khoa có 48 cán bộ, giáo viên giảng dạy trong các bộ môn: Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Giảng dạy các môn học về Toán, Kinh tế lượng, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất và quản lý sinh viên hệ Liên thông đại học.

IV.  Thành tích đạt được

Khoa Cơ bản đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ trưởng. Đặc biệt với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007 Khoa Cơ bản được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

V. Lãnh đạo khoa

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Nguyễn Văn Quý

PGS.TS

0913359608

nguyenvanquy@hvtc.edu.vn

Phó khoa

Phạm Thị Hồng Hạnh

Thạc sỹ

0914280528

phamthihonghanh@hvtc.edu.vn

Phó khoa Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Tiến sỹ 0975569999

thuyquynh_1974@yahoo.com

Trưởng khoa

PGS.,TSNguyễn Văn Quý

 Phó Trưởng khoa

Ths. Phạm Thị Hồng Hạnh

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

VI. Các bộ môn trong khoa

Bộ môn Toán

Bộ môn Giáo dục thể chất

Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Kinh tế lượng